Pilotprosjektet Boligmerket klar for idéverksted #3

Publisert
16
/
12
/
22

Hvordan kan en merkeordning for leieboliger bidra til et mer transparent og strukturert leiemarked? Det er vi godt i gang med å utforske i pilotprosjektet Boligmerket, som Nedenfra, Leieboerforeningen, Norsk Eiendom  og Pådriv Oslo har gått sammen om å få i gang.

Utvikling gjennom å teste, feile og lære i praksis

I november og desember er det blitt gjennomført to idéverksteder hvor flere enn 50 aktører har vært samlet rundt bordene. Karin Lindgård, partner i SoCentral, forteller at både representanter fra stat, kommune, næringsliv, forskning, bruker og interesseorganisasjoner jobber sammen og samtidig om å utvikle en merkeordning for utleieboliger. "Det er både spennende og konstruktivt å samle personer som har mye kompetanse, en sterk interesse i og engasjement for å utvikle utleieboligsektoren i Norge", sier hun.

Ambisjonen til pilotprosjektet er å gjøre leiemarkedet for bolig mer oversiktlig for leietakere, samt gjøre kriterier for kvalitet i utleie tydeligere definert og dermed lettere å tilby for utleiere. Formålet er å bidra til å strukturere leiemarkedet for leieboliger på en måte som gir økt transparens og bedre boforhold.

Vil vere piloter

Store og små seriøse utleiaktører har allerede sagt ja til å være piloter. 

Ved å organisere det gjennom Pådriv er det lettere å få de ulike aktørene til å legge egen interesse til side og ha felles fokus på merkets formål som er å skape et bedre og mere gjennomsiktig leiemarkede. Noe som er en felles interesse for alle som er med, sier Ole Pedersen, fra Nedenfra.

Under neste ideverksted, den 18. januar, skal pilotprosjektet legge fram et forslag til til hvordan en merkeordning kan se ut, før vi skal i gang med selve piloteringen. Målet er å utvikle en modell som gjør merket enkelt å bruke for utleier, og enkel å forstå for leietaker. Dersom dette lykkes vil det være en åpen frivillig ordning som alle som leier ut bolig i Norge kan ta i bruk! Påmelding er åpen.

Mer om pilotprosjektet her. 

Foto: OBOS

Nytt fra Pådriv

Oslo