Verksted om Boligmerket - for et mer transparent og strukturert leiemarked

18/1/2023 12:00

Hvordan kan en merkeordning for leieboliger bidra til et mer transparent og strukturert leiemarked? 

Nedenfra, Leieboerforeningen, Norsk Eiendom  og Pådriv Oslo har gått sammen for å pilotere en merkeordning for leieboliger.

Ambisjonen til pilotprosjektet er å gjøre leiemarkedet for bolig mer oversiktlig for leietakere, samt gjøre kriterier for kvalitet i utleie tydeligere definert og dermed lettere å tilby for utleiere. Formålet er å bidra til å strukturere leiemarkedet for leieboliger på en måte som gir økt transparens og bedre boforhold.

Prosjektet har fått tilskudd fra Husbanken og Oslo kommune.

Hva inviteres du til:

Den første fasen i piloteringen vil være å fastsette kriterier for sertifisering av utleiere og merking av boliger. Som deltaker på verkstedet 18. januar inviteres du til å gi innspill på vårt forslag til kriterier for merkeordningen, samt få en presentasjon av pilotaktørene som skal teste disse i 2023.

Tentativt program

1200 Lunsj og registrering

1230 Presentasjon av Boligmerket med forslag til kriterier for sertifisering av utleiere og merking av boliger

1300  Panelsamtale med inviterte aktører

-Spørsmål og diskusjon i plenum

1400 Pilotprosjektet

- Kort presentasjon av pilotaktører

- Hvordan vil piloteringen foregå i praksis?

- Spørsmål og diskusjon i plenum

1500 Oppsummering og veien videre

Dato: 18. januar

Tid:    Kl. 12–1530  

Sted: Fysisk samling, Aktivitetshuset K1, Kolstadgata 1. Dersom virksomheten din holder til utenfor Oslo kan du registrere deg for digital deltakelse.

Målgruppe: Utleieaktører, forskningsmiljøer, leieboere, relevante aktører fra offentlig sektor og andre interessenter.

Har du spørsmål? Kontakt Mathilde Blichfeldt Mjønes,  mathilde@oslo.paadriv.no eller Ole Pedersen på ole@nedenfra.org

Ønsker du å forstå mer av dette prosjektet? Les oppsummeringen fra forprosjektet her.

Kan du ikke delta på denne samlingen, men ønsker å motta oppsummering og invitasjoner til kommende samlinger? Send e-post til ole@nedenfra.org

Foto: Leieboforeningen

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo