Oppnår mer med fasiliterte samarbeid

Publisert
01
/
04
/
22


50 kunnskapsrike pådrivere fra alle sektorer av samfunnet  skal tenke og jobbe sammen om temaene boligmangfold, byens tåleevne, sirkulær produksjon og sosial infrastruktur.

-De fire arbeidsgrupper er etablert for å rett og slett oppnå mer. Ved å få til enda mer samhandling på tvers, og sørge for at flere pådrivere og partnere blir bedre kjent skal vi sørge for at enda flere jobber etter pådrivmetodikken, sier Sandra Skretting i Pådriv.  


I god Pådriv-ånd skal arbeidsgruppene dele for å handle, og for å sikre fremdrift har hver gruppe en dyktig arbeidsgruppeleder som er rekruttert blant de 250 pådriverne som er en del av foreningen Pådriv Oslo. Torsdag 17.mars møttes arbeidsgruppene for første gang i nabolagshuset Startblokka på Linderud.


Boligmangfold med bredt blikk
 Arbeidsgruppen som jobber med boligmangfold ledes av Mathilde Blichfeldt Mjønes. Hun er samfunnsviter og fasilitator med bakgrunn fra offentlig forvaltning, og har vært pådriver flere år.
- Jeg er inspirert av bærekraftsmål 17,Samarbeid om å nå målene, og jobber med dette i praksis gjennom ulike prosjekter. Jeg gleder meg veldig til å se hva vi kan skape sammen gjennom dette året, sa Mathilde da hun introduserte seg.
I hennes gruppe sitter Ketil Wendelbo Aanensen i Husbanken Øst, Ole Pedersen i Nedenfra (Tøyen bbl), Liv Anna Lindman i LO, Marie Harbo Dahle i SoCentral og Pådriv,, Ina Marie Christiansen ved OsloMet/NIBR, Tom Holmen i Oxer Eiendom, Kitty Moss Sørensen i Codex advokater, Rune Snildal i Bydel Bjerke, Lars Aasen i Leieboerforeningen, og Erik Aakre Borgersrud i Bydel Gamle Oslo.


Utvikle sosial infrastruktur
Guri Hummelsund leder arbeidsgruppen for sosial infrastruktur. Hun er forretningsutvikler og har jobbet med sosiale og grønne entreprenører siden 2008. Guri er også community manager for nærmiljøutviklingen på Vollebekk og Ulven. Hun er også en av to som har ledet Vollebekk fabrikker, som er en inkubator for sirkulære bedrifter og et møtested for nabolaget, dette var også Pådriv Oslo sitt aller første prosjekt,  


Guri har med seg et knippe bidragsytere som viser at tematikken favner bredt: Matti Lucie Arentz og Marte Marstrand i DOGA, Kirstine Holst Jansen i Sodexo AS, Harriet Rudd i Vålerenga Fotball, Hege Fjellbirkeland i Levende Nabolag, Kathrine Sivertsen i Bydel Bjerke, Annette Dreyer i Oslo bispedømme, Hildegunn Gutvik i Startblokka, Knut Halvor Hansen i Bykon, og Mette Øinæs Habberstad i SoCentral og Pådriv. 


Byens tåleevne skal styrkes
Michel Wolfstirn er gruppeleder for byens tåleevne. Han er ingeniør, bærekraftskonsulent og gründer av SquareRoot, og en langvarig Pådriver i forskjellige sirkulære prosjekter.
 - MIn drivkraft for å være gruppeleder er som i mitt arbeid generelt er ønske om å skape byrom der både naturen og mennesker trives, sa Michel på første samling.  Han har med seg Cathrine Skar i SoCentral, Kari Anne Solfjeld Eid i Hoi!, Elin Hoff Johansen i PBE, Trine Hvoslef Eide i NMBU/ Masterprogrammet for urbant landbruk, Tine Granlund i Codex advokater, Alexander Eckhardt iJM, Paul Sverdrup i NGI, Halfrid Hagemoen i Bykuben Oslo kommune, Thomas Berman i Pådriv og SoCentral, og Claes Kanold i Ruter. 


Sirkulær produksjon skal opp
Klimaantropologen Tessa van Der Staak leder arbeidsgruppen for sirkulær produksjon. Hun er sosialantropolog og UX-designer, og jobber for klimaløsninger som er menneskevennlige. Sirkulær produksjon og hvilke tiltak som Pådriv bør vurdere å drive frem vil bli diskutert av Hans Kåre Flø i Tekna, Monica Martinsen i Spir Oslo, Anne Dubrau i Vollebekk fabrikker, Håkon Iversen i Sirkulær Ressurssentral, SoCentral og Pådriv, Felicia Lund og Ingunn Eide i Kuben yrkesarena, Elin Schjenken Halvorsen iHovinbyen Sirkulære Oslo, og Karin Lindgård i Pådriv og SoCentral.


Arbeidsgruppene skal jobbe sammen i første omgang i ett år, og møtes minimum seks ganger. Frem til neste samling vil gruppelederne gjøre en jobb med å gruppere og prioritere alle innspill og områder, og så skal arbeidsgruppene jobbe videre med å konkretisere innspillene.


Vil du være med i en  arbeidsgruppe? Det er fortsatt muligheter for det! Ta kontakt med sandra@oslo.paadriv.no  

Nytt fra Pådriv

Oslo