Ombruk i utdanning

Publisert
19
/
9
/
22

90 deltakere var med da nasjonal kunnskapsarena diskuterte hvordan utdanningene kan møte byggebransjens behov for kunnskap om ombruk.

Det var en svært engasjert gjeng som fikk høre mange konkrete eksempler på ombruk fra Kuben VGS, Fagskolen på Kuben, Skjetlein VGS og Framtiden i våre hender, OsloMet, NTNU og Tømrermester Kjetil Eriksen. Opptak og presentasjoner finner du på denne siden, sammen med opptak og presentasjoner fra tidligere samlinger.


Der finner du også oppsummeringer fra gruppesamtaler på denne og tidligere samlinger. Noen grupper jobber aktivt sammen på noen utvalgte tema, f. eks harmonisering av C02-beregninger. Ta kontakt om du vil koble deg på kunnskapsarenaen, den er åpen for alle!


På siden finner du også en svært enkel og nedskalert første versjon av en kunnskapsdelingsside der vi tester å samle og legge ut litt veiledere, rapporter, oversikter og lignende.

Pådriv studentlag er etablert, bli med!
I tråd med tema for samlingen var vi også vertskap for den aller første samlingen for Pådriv Studentlag. Studenter fra OsloMet, UiO, NTNU og AHO møttes til en egen morgenkaffe før hovedprogrammet startet. Les mer om studentlaget her!

Nytt fra Pådriv

Oslo