Nasjonal kunnskapsarena etableres

Publisert
06
/
12
/
21


Det er stor interesse for å etablere en felles nasjonal kunnskapsarena for sirkulær materialforvaltning i byggebransjen.

Det var konklusjonene da Resirqel, FutureBuilt, Grønn Byggallianse og Pådriv samlet en rekke aktører for å lodde interessen for å etablere en slik arena.. 


Kunnskapsarenaen skal ses i sammenheng med Sirkulær ressurssentral som etableres for Oslo og omegn. Men arenaen skal være nasjonal og all kunnskap skal deles åpent.
- Vi vil etablere en felles nasjonal kunnskapsarena for sirkulær materialforvaltning i byggebransjen for å løse utfordringene og tette kunnskapshullene som står i veien for en effektiv sirkulær verdikjede, sier Håkon Iversen, fungerende daglig leder i Sirkulær Rerssurssentral. Alle som vil bidra til etableringen er velkommen til å ta kontakt, understreket han. 


På møtet med partene om nasjonal arena var tilbakemeldingen unison. Ja, det er interesse for å få en slik arena opp og stå, mange ønsker å bidra til det.
- Det kom mange innspill om hva vi burde ta tak i, og utfordringene er mange. Vi vil invitere til en første workshop allerede i januar der vi skal sammen spisse og definere hva kunnskapsarenaen skal jobbe med i 2022, sa Iversen.

Målsetninger for kunnskapsarenaen
Målsettingen med Kunnskapsarena er å i samarbeid finne, utvikle, utveksle og formidle kunnskap om sirkulær materialforvaltning i byggebransjen på områder og måter som vesentlig bidrar til å redusere byggebransjens klimafotavtrykk på en økonomisk og sosial bærekraftig måte. 


Kunnskapsarena skal lede til følgende effekter:

Klima og miljø:

  • Redusert klimagassutslipp i byggebransjen
  • Bedre ressursutnyttelsen i byggeprosjekter gjennom reduksjon av avfall og bruk av jomfruelige materialer


Næring:

  • Økt lønnsomhet ved ombruk av byggematerialer
  • Økt etterspørsel og bruk av ombruksmaterialer
  • Redusert risiko og økt forutsigbarhet ved ombruk av byggematerialer (gjennom blant annet dokumentasjon og kvalitetssikring)
  • Kompetanseheving om sirkulær materialforvaltning innen utdanning og næring 

 

Sosialt:

  • Nye arbeidsplasser innen sirkulær materialforvaltning


For mer informasjon, ta kontakt med Håkon Iversen, hakon@oslo.paadriv.no eller 416 60 477

Nytt fra Pådriv

Oslo