En ny type partnerbidrag i Pådriv Oslo

Publisert
11
/
4
/
23

Vi tester en ny type samarbeid i Pådriv Oslo - sammen med vår nye partner, Afry Ark Studio. Vi får låne en ansatt hos Afry, det er vinn-vinn for begge parter.

Helt overordnet er Pådriv et svar på FNs bærekraftsmål nr.17 - samarbeid. Pådriv sin infrastruktur for samarbeid gjør det enklere å se sin rolle for alle som vil bidra, og måten vi jobber på, gjør at vi raskt kommer i gang med å utvikle bedre løsninger sammen.

I år er vi så heldige å ha Guro Ranum fra Afry Ark Studio på hospitering i en 10% stilling i ledelsen. Hun er utdannet urbanist, vandt med å jobbe med flere faser av byutviklingsprosjekter, og har vært en del av Pådriv Trondheim de siste årene.

Det er interessant for oss å bidra inn i en slik arena som Pådriv. Vi bidrar inn med ressurser og vår kompetanse, og håper på å få en merverdi tilbake blant annet gjennom å se hvordan Pådriv jobber med samfunnsinnovasjon i praksis. Samtidig er det en fin arena å møte nye aktører og potensielt skape nye samarbeid og relasjoner, sier Niclas Nilssen, direktør i Afry Ark Studio.

Flere kloke hoder  

For Pådriv Oslo er det verdifullt å ha flere perspektiver og kompetanseområder inn i ledelsen. Afry Ark Studio er en spennende aktør i arkitektbransjen, som jobber med å forme fremtidens bygg og byrom – sammen og for mennesker, gjennom transformasjon, revitalisering og endring. 

Vi er en relativ liten ledelse, men har mange mennesker å spille på, både prosjektledere, partnere og pådrivere. At Afry Ark Studio tar initiativ til denne formen for partnerbidrag - setter seg selv i midten for å bidra og lære - kan være til inspirasjon for flere. Dette er en av måtene å forstå Pådriv Oslo bedre, samt erfare å jobbe sammen på nye måter om en bærekraftig by- og samfunnsutvikling.

 

Fordelene av et partnerskap i Pådriv Oslo er mange. Sjekk ut denne filmen om Pådriv partnerskap.

Er du nysgjerrig på dette for deg/din virksomhet eller andre måter å delta i Pådriv Oslo på? Ta kontakt med Sandra S. Skretting.

Foto: Afry Ark Studio

Nytt fra Pådriv

Oslo