Felles arbeidsgruppesamling på Startblokka!

Publisert
29
/
9
/
22

Femti kunnskapsrike pådrivere fra alle sektorer av samfunnet tenker og jobber sammen om temaene byens tåleevne, boligmangfold, sirkulær produksjon og sosial infrastruktur.

Fire arbeidsgrupper ble etablert i mars i år, hvor personer fra ulike virksomheter jobber innenfor hver av tematikkene: 1) Byens tåleevne 2) Boligmangfold 3) Sirkulær produksjon 4) Sosial infrastruktur. Nå var vi samlet fysisk for første gang, på kryss og tvers, for å bli kjent, oppdatere hverandre og teste ut smultringmodellen som et verktøy for utvikling og endring i Hovinbyen kontekst.  

Byens tåleevne

Flere byer, selskaper og land i verden har tatt i bruk smultringmodellen for å skape samfunnsendring, nødvendig tankegods, og vise veien mot en økonomi som setter mennesker og miljø i sentrum av utviklingen og bærekraftsarbeidet.

Arbeidsgruppen Byens tåleevne, ledet av Michel Wolfstirns, har siden oppstart i mars diskutert smultringøkonomi og utforsket bruk av smultringmodellen i Pådriv Oslo. Gruppen har i den forbindelse løftet fram idéen om å lage eit city portrait for Hovinbyen, en metode for å skalere smultringen ned til et verktøy for helhetlig tenking og beslutningstaking på lokalnivå. Idéen er nå blitt til et forprosjekt, støttet økonomisk og med tid fra våre partnere NMBU, SoCentral, Trefokus, og Bykuben.  

Alle pådrivere i Pådriv Oslo bidrar til en Hovinby vi har lyst å leve i. Derfor var det naturlig å invitere arbeidsgruppene til en workshop hvor vi ble kjent med prosjektideèn og smultringmodellen gjennom å utforske det store kjernespørsmålet som et city portrait prosjekt angriper: Hvordan kan Hovinbyen bli et sted hvor mennesker og miljø blomstrer, samtidig som vi respekterer alle menneskers velferd og hele planetens helse?  

Det kjennes utrolig godt å være en aktiv del av endringene som skjer! Jeg meldte meg inn i Pådriv fra starten fordi jeg hadde lyst til å påvirke byutviklingen. Med Pådriv kan jeg bruke stemmen min for å påvirke den utviklingen og støtte et system som har fokus på handling og medvirkning. Som arbeidsgruppeleder får jeg mulighet til å lære fra alle de fine folkene i gruppen min, og får fasilitere en prosess hvor gode tanker faktisk blir til handling, sier Michel.

Boligmangfold

Arbeidsgruppen for boligmangfold, ledet av Mathilde Blichfeldt, er opptatt av læringsutveksling og å løfte fram de gode småskalaprosjektene, som igjen kan inspirere til større, strukturelle endringer. De har gitt innspill til ulike aktører som jobber i boligbransjen, blant annet på sosiale boligmodeller, pilotprosjektet boligmerket, utredninger om sosial bærekraft og planbestemmelser, og boliginnovasjon på Økern.

Boligfeltet er et område som stadig gis mye oppmerksomhet, og som påvirker voldsomt manges liv - men hvor blir det av de virkelig modige, innovative prosjektene som man ser i så mange andre land? Og hvorfor blir de gode initiativene ofte stoppet av regulatoriske utfordringer, spør Mathilde.

I løpet av høsten 2022 planlegger Mathilde og arbeidsgruppen en ekskursjon til Ormsundveien Økogrend med relevante aktører, der nettopp disse spørsmålene vil være et tema.

Vil du være med i en av arbeidsgruppene? Det er fortsatt muligheter for det! Les mer om de fire arbeidsgruppene her.

Lyst til å høre mer om City Portrait Hovinbyen? Ta kontakt med erica@oslo.paadriv.no

Foto: Erica Wie Dia

Nytt fra Pådriv

Oslo