Bydel Søndre Nordstrand tar del

Publisert
5
/
6
/
24

Pådriv i Søndre har vist at når Bydel Søndre Nordstrand, Pådriv Oslo og andre aktører slår kreftene sammen, skapes det engasjement, nye måter å tenke på, mer handlekraft og større ambisjoner. Pådriv i Søndre har så langt mobilisert innbyggere, lokale organisasjoner og virksomheter, politikere og andre som ønsker å bidra rundt samme bord og samme tema.

Bydel Søndre Nordstrand går nå inn som partner i Pådriv Oslo for å videreføre det gode samarbeidet. De håper dette vil bidra til nye arbeidsmetoder og innspill for hvordan lokal samfunnsutvikling kan gjøres, og bydelen vil fortsette å bruke Pådriv Oslo som fasilitator for å få flere stemmer med i den store utviklingen bydelen står foran.

Verktøyet Pådriv Oslo styrkes av hver enkelt Pådriver og hver partner som tar det i bruk. Målet er at alle som bor og jobber i Oslo skal ha tilgang, mulighet og ressurser til å bidra i by- og samfunnsutviklingen. Ved å gå inn som partner viser Bydel Søndre Nordstrand at de stiller seg bak Pådriv Oslo, og bidrar til å gjøre verktøyet åpent og tilgjengelig for alle.

Bydel Søndre Nordstrand er i utvikling med store utbyggingsplaner både på Mortensrud, Rosenholm og Gjersrud/Stensrud. I disse byutviklingssakene er det av avgjørende betydning at vi lykkes med å skape engasjement og sikre involvering av både næringsliv, sivilsamfunn, akademia m.fl. Vi ser at Pådriv vil være en god samarbeidspartner for å lykkes med dette ut fra de samlingene vi allerede har gjennomført. For bydelen er det viktig også å kunne bidra til hvordan dette samarbeidet kan utvikles fremover. Å gå inn som partner mener vi gir oss større mulighet til slik påvirkning/innflytelse.
-
Odd Rune Andersen, bydelsdirektør i Bydel Søndre Nordstrand
Samling med Pådriv i Søndre, 28.02.24

Ansatte i Bydel Søndre Nordstrand sitter på inngående kunnskap og kompetanse om hvordan kommunal sektor fungerer, en ressurs som er viktig og nødvendig å ha med inn i byutviklingsprosjekter. Å være med som en offentlig aktør i utviklingsprosjekter gir en tyngde som i noen tilfeller kan være helt avgjørende. Partnerskapet med Bydel Søndre Nordstrand, i tillegg til Bydel Bjerke, gir mulighet for testing og læring som kan overføres til andre bydeler i Oslo. Samtidig kan Pådriv Oslos nøytrale rolle bidra til å styrke mobiliseringen av innbyggere, og slik styrke demokratisering, involvering og medvirkning i bydelen.

Bydelen har et stort engasjement for byutvikling og lokalsamfunnsutvikling. Her kan nevnes Oslo Sør-satsningen og ikke minst den nyopprettede avdelingen for Samfunn & Innbyggerdialog. Vi har lykkes med å utvikle et godt og konstruktivt samarbeid med OsloMet, som har en egen satellitt i bydelshuset på Holmlia. Vi vil trekke med oss dette inn i partnerskapet med Pådriv Oslo.
-
Odd Rune Andersen, bydelsdirektør i Bydel Søndre Nordstrand

Bydel Søndre Nordstrand sitter på kraft og ressurser som er uvurderlige i arbeidet med Pådriv i Søndre. Pådriv Oslo er klare for å fortsette det allerede gode samarbeidet, og gleder oss til å se en rekke gode initiativer sette fart i bydelen.

Nytt fra Pådriv

Oslo