Boligmerket søker prosjektmedarbeider

Publisert
20
/
12
/
22

Boligmerket er et prosjekt for å utvikle en merkeordning for leiemarkedet. Vi søker nå en prosjektmedarbeider som skal bistå i arbeidet med å prøve ut merkeordningen på ulike type utleieaktører. Arbeidet vil bli ledet av Norsk Eiendom.

Nedenfra Ideelt AS har sammen med Leieboerforeningen, Pådriv Oslo og Norsk Eiendom utviklet et konseptforslag for frivillig sertifisering av utleiere og merking av leieboliger. 

Bakgrunnen for konseptforslaget er en forståelse av leiemarkedet for bolig som ustrukturert og lite transparent. Noe som gjør det vanskelig for leieboere å orientere og etablere seg i en god bolig og for myndighetene å tilrettelegge for et godt leiemarked. 

Konseptforslaget foreslår at en merkeordning kan gjøre leiemarkedet mere oversiktlig, bedre boforholdene for leieboere og definere og tydeliggjøre kriterier for kvalitet i utleie og dermed lettere å tilby for utleiere. 

Gjennom piloteringen vil vi konkretisere og justere kriterier og innretting av konseptet i løpende dialog med utleieaktører, representanter for leieboere, offentlig sektor og andre interessenter. Målet er å utvikle en modell som gjør det enkelt å bruke for utleier, og enkel å forstå for leietaker. Dersom dette lykkes vil det være en åpen frivillig ordning som alle som leier ut bolig i Norge kan ta i bruk. 

Vi søker deg som er vant til å jobbe selvstendig og prosjektbasert, og har kunnskap om bolig som fagfelt. Det er mulig for studenter å søke. Oppdraget vil være for omfattende til at det kan tas ved siden av studiene, men kan tas som en del av en relevant utdanning, for eksempel som tema for en mastergrad.  

Arbeidsoppgaver

 • Bistå utleieaktørene i arbeid med sertifisering
 • Bistå utleieaktørene i arbeid med merking av boligene
 • Møter med utleieaktører og andre interessenter
 • Kommunisere med prosjektledelse og styringsgruppe
 • Systematisere og sortere resultatene

Kvalifikasjoner

 • Erfaring med prosjektarbeid
 • Erfaring med innhenting og analyse av data
 • Evne til å jobbe selvstendig
 • Evne til å planlegge egen arbeidsdag med varierte oppgaver
 • God og ryddig kommunikasjonsevne muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

 • Kunnskap om bolig som fagområde
 • Komfortabel med operative arbeidsoppgaver
 • Fleksibel og dynamisk

Om oppdragsgiveren

Boligmerket er et samarbeid mellom flere partnere. 

Nedenfra Ideelt AS er en liten sosial entreprenør som jobber med samskaping og byutvikling med fokus på bolig og kultur. Nedenfra er initiativtaker til Boligmerket og har den faglige prosjektledelsen for utvikling av merkeordningen.

Pådriv Oslo er en infrastruktur der både små og store aktører er med på likefot. Pådriv driver frem og koordinerer fremveksten av små og store løsninger hvor sosial utvikling, økonomisk utvikling, og vern av miljø og klima samvirker og forsterker hverandre. Pådriv har prosessledelsen for piloteringen av boligmerket.

Leieboerforeningen er en demokratisk, ikke-kommersiell og politisk uavhengig medlems- og interesseorganisasjon. Leieboerforeningen har tidligere foreslått og arbeidet med ulike tilnærminger til en merkeordning for leieboliger. Leieboerforeningen bidrar til å kvalitetssikre merkeordningen opp mot leieboernes interesser og behov. Leieboerforeningen vil også bidra med datainnhenting i form av intervju og spørreundersøkelser.

Norsk Eiendom er eiendomsbransjens talerør og pådriver. Norsk Eiendom er også bransjeforening for profesjonelle boligutleieaktører. Norsk Eiendom bidrar til å kvalitetssikre merkeordningen opp mot profesjonelle boligutleieaktører sine interesser og behov, og koordinerer piloteringen blant disse.

Ta kontakt med Ida Hjeltnes, ida.hjeltnes@noeiendom.no / tlf. 913 71 137 for spørsmål om oppdraget.

Søknadsfrist: 20. januar

Arbeidsperiode: 1. mars - 30. juni med noe fleksibilitet for oppstart.

Omfang: Forventet arbeidsinnsats tilsvarende 60 - 80 prosent stilling i 3 - 4 måneder. 

Lønn/honorar: Etter avtale. 

CV og søknad sendes på e-post til ida.hjeltnes@noeiendom.no

Nytt fra Pådriv

Oslo