Pådriv skaper bærekraftig stedsutvikling

Pådriv har ett klart mål: Gjøre det lettere for personer, bedrifter, virksomheter og kommuner å bidra til bærekraftig endring.

Mange snakker om bærekraft. Pådriv er til for dem som vil gjøre noe. Alle er velkommen, enten du er privatperson, virksomhet, organisasjon eller kommune.

Les mer om Pådriv
Pådriv - Illustrasjon av mann og innovativ by med ordet "Gamechanger"
3

Initiativ på tvers av Norge

425

Pådrivere bidrar med tusenvis av frivillige arbeidstimer

63

Samarbeidspartnere bidrar til å finansiere Pådriv-initiativ

37

Prosjekter får bistand fra Pådriv

Illustration of a collaborative city

Hva tror vi på i Pådriv?

Bærekraftsutfordringene er komplekse, men vi mangler ingenting for å kunne løse dem. Bærekraftig utvikling handler om bedre bruk av det vi allerede har: Ressurser, mennesker, natur, kunnskap, erfaringer, tanker og ideer.

Disse utfordringene kan ikke overlates til noen få. For å lykkes er det viktig at alle har mulighet til å delta på likefot i en struktur der løsninger utvikles og iverksettes.

Det fungerer!

Pådriv sin infrastruktur fyller et behov og skaper en plattform som gjør det lettere å jobbe frem nye, helhetlige bærekraftige løsninger. Det er en utprøvd metode og modell som nå sprer seg. Siden 2019 har infrastrukturen blitt etablert 5 ulike steder i verden.

Alle nye Pådriv bygges opp lokalt, men tar i bruk felles rammeverk og prosesser. I sum sørger Pådriv for at ting skjer på områder der ingen har formelt ansvar, men alle har mye å vinne på at utvikling skjer.

Les mer om hvordan du kan starte et nytt Pådriv

Se oversikt over aktive prosesser for opprettelse av nye Pådriv-steder

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

Se alle saker