Pådriv utvikler bærekraftige byer og samfunn

Pådriv har ett klart mål: Gjøre det lettere for personer, bedrifter, virksomheter og kommuner å bidra til bærekraftig endring.

Som samfunn er vi veldig gode til å sette mål, og har fortsatt mye å gå på når det kommer til å omgjøre ord til handling. Pådriv er derfor laget som et verktøy for å få til mer handling, spesielt der vi må samarbeide for å finne de gode løsningene. 

Hver og en av oss kan ta en rolle når samfunnet utvikles, og mange av oss er derfor allerede en del av Pådriv-initiativ rundt i landet. Alle initiativene ser ulike ut i praksis.

Velg ditt sted under og finn ut mer om hvordan Pådriv er et godt verktøy for deg.

Pådriv er basert på rammeverket 17.17-samfunnsutvikling. Rammerverket muliggjør samarbeid på tvers av sektorer for utvikling av bærekraftig stedsutvikling.