Pådriv skaper bærekraftig by- og samfunns-utvikling

Pådriv har ett klart mål: Gjøre det lettere for personer, bedrifter, virksomheter og kommuner å bidra til bærekraftig endring.

Mange snakker om bærekraft. Pådriv er til for dem som vil gjøre noe. Alle er velkommen, enten du er privatperson, virksomhet, organisasjon eller kommune.

Les mer om Pådriv
Pådriv - Illustrasjon av mann og innovativ by med ordet "Gamechanger"
3

Initiativ på tvers av Norge

425

Pådrivere bidrar med tusenvis av frivillige arbeidstimer

63

Samarbeidspartnere bidrar til å finansiere Pådriv-initiativ

37

Prosjekter får bistand fra Pådriv

Illustration of a collaborative city

Hva tror vi på i Pådriv?

Bærekraftsutfordringene er komplekse, men vi mangler ingenting for å kunne løse dem. Bærekraftig utvikling handler om bedre bruk av det vi allerede har: Ressurser, mennesker, natur, kunnskap, erfaringer, tanker og ideer.

Disse utfordringene kan ikke overlates til noen få. For å lykkes er det viktig at alle har mulighet til å delta på likefot i en struktur der løsninger utvikles og iverksettes.

Det fungerer!

Pådriv sin infrastruktur fyller et behov og skaper en plattform som gjør det lettere å jobbe frem nye, helhetlige bærekraftige løsninger. Det er en utprøvd metode og modell som nå sprer seg. Siden 2019 har infrastrukturen blitt etablert 5 ulike steder i verden.

Alle nye Pådriv bygges opp lokalt, men tar i bruk felles rammeverk og prosesser. I sum sørger Pådriv for at ting skjer på områder der ingen har formelt ansvar, men alle har mye å vinne på at utvikling skjer.

Les mer om hvordan du kan starte et nytt Pådriv
Se oversikt over aktive prosesser for opprettelse av nye Pådriv-steder

Bli med!

Hvem som helst kan bli del av og bidra til Pådriv og du kan bli med på mange måter. Både som privatperson og virksomhet.

Som Pådriver blir du personlig del av en bevegelse av folk med ulik bakgrunn som samarbeider på tvers av fag, bransje og sektor. Det eneste du trenger er engasjement og vilje, litt tid og et ønske om å dele din kompetanse.

Virksomheter kan ta del i utviklingen enten som partner i Pådriv, eller som del av en rekke prosjekter med ambisjoner om å sette nye standarder for bærekraft i Pådriv-områdene.

Meld din interesse på undersidene til de individuelle Pådriv-stedene.

Er du student?

Som student er det mange måter å delta og bidra på i Pådriv, og i Oslo har Pådriv opprettet et eget studentlag.

Les mer om det å være student i Pådriv Oslo her

Arrangementer

Se alle arrangementer

Aktuelt

Se alle saker