Veien videre for sirkulær massehåndtering i Oslo

9/12/2022 9:00

Fredag 9. desember
Kl. 09.00-12.00 (inkludert lunsj)
Pådrivsenteret, Lørenveien 68, Økern

I oktober 2019 møttes 65 deltakere fra hele bransjen til første arenasamling for sirkulær massehåndtering i Hovinbyen i Oslo. Nå 3 år seinere, etter flere samlinger, arbeidsgrupper, pilotutvikling - og ikke minst en pandemi midt i det hele, runder vi av denne samarbeidsarenaen.

Velkommen til avsluttende samling i arena for sirkulær massehåndtering:

 • Vi deler erfaring, læring og kunnskap som er utviklet i arenaen og pilotene
 • Vi diskuterer planer, ambisjoner og utvikling i feltet
 • Vi får det nyeste fra forskning- og utviklingsarbeid
 • Vi møter den nye massekoordinatoren i Oslo kommune
 • Vi snakker om veien videre for sirkulær massehåndtering i Oslo - og resten av landet

Program

08.45 Kaffeservering

09.00 Velkommen og oppstart program 

11.30 Lunsj

12.00 Slutt

 

Innledere på samlingen:

 • Elias Heimdal Leon, massekoordinator, Plan- og bygningsetaten, Oslo kommune
 • Ingelöv Eriksson, kommunegeolog, Plan og bygningsetaten, Oslo kommune og deltaker i pilotprosjekt Massedata
 • Synne Mossevig, Klimaetaten Oslo kommune, medlem i arenaens styringsgruppe
 • Paul Cappelen, Operativ leder GeoMiljø ved NGI og bidragsyter i earthresQue - Senter for bærekraftig bruk av overskuddsmasser og avfall i den sirkulære økonomien, NMBU
 • Amra Kalac, Masseforvalter, Viken
 • Tore Gulli, prosjekteier, Bærum Ressursbank
 • Ida Nilsson, daglig leder for Norsk Gjenvinning m3
 • Elin S. Halvorsen, daglig leder for Hovinbyen Sirkulære Oslo
 • Olav Bjerke Soldal, doktorgradsstipendiat, BI
 • Marie Harbo Dahle, Pådriv

Velkommen til samling på Pådrivsenteret!

Meld deg på her!

Les mer om arenaen her. Kontakt: Marie Harbo Dahle, marie@oslo.paadriv.no

Foto: NGI

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo