Pådriversamling med 7milssteg

23/10/2024 12:00

På denne samlingen, får du muligheten til å tenke høyt om en konkret mulighet/utfordring (tema) sammen med andre inviterte Partnere og Pådrivere - samtidig som du får innblikk i en workshopmetodikk kalt 7milssteg, som du kan ta i bruk i eget arbeid/liv.

Gjennom en stegvis tilnærming med ulike øvelser, får dere en felles forståelse for tematikken, laget et fremtidsscenario og utarbeidet konkrete aksjonspunkter. Temaet det jobbes med på samlingen er meldt inn i forkant av en "temaeier" - som også vil ta ansvar for å bringe innspillene fra deltakerne videre i etterkant.

Samlingen blir lagt opp som en blanding av egenrefleksjon, samtaler i grupper og plenum, og det  kreves ingen forkunnskap om tematikken for å kunne delta.

Tema 1:

Annonseres senere

Tema 2

Annonseres senere

Program

Kl. 1200    Lunsjservering

Kl. 1230   Pådriversamling

  • Introduksjon ved temaeierne
  • Samtaler i grupper og plenum

Kl. 15.00 Ferdig for dagen

Målgruppe: Pådrivere, Partnere, innbyggere i Oslo, eiendomsutviklere, idrettslag, skoler, nabolagsutviklere, forskningsmiljøer, relevante aktører fra offentlig sektor og andre interessenter.

Har du spørsmål? Kontakt Mathilde Blichfeldt Mjønes

Illustrasjon: Hanne Berkaak


Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo