Pådriversamling med 7milssteg -  om tryggere ferdsel rundt Løren skole

30/1/2024 12:00

På denne samlingen, får du muligheten til å tenke høyt om en konkret mulighet/utfordring (tema) sammen med andre inviterte Partnere og Pådrivere - samtidig som du får innblikk i en workshopmetodikk kalt 7milssteg, som du kan ta i bruk i eget arbeid/liv.

Gjennom en stegvis tilnærming med ulike øvelser, får dere en felles forståelse for tematikken, laget et fremtidsscenario og utarbeidet konkrete aksjonspunkter. Temaet det jobbes med på samlingen er meldt inn i forkant av en "temaeier" - som også vil ta ansvar for å bringe innspillene fra deltakerne videre i etterkant.

Samlingen blir lagt opp som en blanding av egenrefleksjon, samtaler i grupper og plenum, og det  kreves ingen forkunnskap om tematikken for å kunne delta.

Tema: Hvordan kan vi sammen skape trygge alternativer for ferdsel, som samtidig er attraktive å velge for barna som går på Løren skole? 

Et komplisert trafikkbilde utgjør sikkerhetsrisiko spesielt for skoleelever på vei til/fra Løren skole. Med endret skolegrense sogner barn fra tre delbydeler til Løren skole, og de må bevege seg gjennom tungt trafikkerte områder for å komme seg trygt fram til skolen. Dette fører til mange krevende situasjoner i hverdagen, for små barn og deres foreldre.

Det finnes også mye kraft, engasjement, initiativer og folk som jobber for å ta tak i og finne bedre løsninger for lokale samfunnsutfordringer, spesielt knyttet til barn og unge, på Stor-Økern. Pådriv Oslo har gjennom flere år hatt en tilstedeværelse i området, og hatt innledende samtaler med personer som bor i området, Løren skole FAU, personer som jobber i OBOS, Økern sentrum, bydel Bjerke, Oslo kommune (PBE, BYM, EBY etc), studenter ved NMBU, OsloMet m.fl.

Nå er vi oppstarten av et utviklingsprosjekt, og vil ha flere med på å tenke stort og høyt rundt temaet - så bli med!

Program

Kl. 1200    Lunsjservering

Kl. 1230   Pådriversamling

  • Introduksjon ved temaeierne
  • Samtaler i grupper og plenum

Kl. 15.00 Ferdig for dagen

Sted

Bylab, Økernveien 145A (inngangen er en grå dør ved parkeringsplassen ut mot Ulvenveien, der bussene går)

Målgruppe: Pådrivere, Partnere, innbyggere i Oslo, eiendomsutviklere, idrettslag, skoler, nabolagsutviklere, forskningsmiljøer, relevante aktører fra offentlig sektor og andre interessenter.

Har du spørsmål? Kontakt Mathilde Blichfeldt Mjønes


Illustrasjon: Hanne Berkaak

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo