Pådriv i Søndre

28/2/2024 14:00

Bli med på samling i Pådriv i Søndre 28. februar kl.14

Vi som bor og jobber i Søndre Nordstrand vet at vi har flotte naturområder som legger til rette for aktivitet og rekreasjon, et stort kulturelt mangfold og mange nærmiljøer med mye lokalt engasjement. Vi vet også at vi har en ung befolkning, med en høyere andel barn og unge enn resten av Oslo. Samtidig er vi klare over at bydelen scorer dårligere enn mange andre steder i Oslo på levekårsindikatorer som inntekt, sysselsetting, utdanning og trangboddhet, og vi har utfordringer knyttet til oppvekstvilkår og ungdomskriminalitet.

Vi har allerede mye kraft, engasjement og initiativ i bydelen vår, og flere ivrer for å ta tak i både mulighetene og utfordringene vi har. Vi ønsker å bli bedre kjent med flere i nabolaget og få flere gode og åpne møtesteder.

Alle som allerede er i gang med å gjøre bydelen vår bedre, og alle som ønsker å bidra fremover, inviteres til første samling i Pådriv i Søndre, et initiativ som tror at vi i fellesskap og gjennom samarbeid kan gjøre Søndre Nordstrand til et foregangseksempel på lokal samfunnsutvikling. Ved å styrke eksisterende prosjekter, utløse nye idéer, bygge tillit mellom ulike aktører, og mobilisere lokale samfunnsutviklere kan vi sammen bidra til at våre nabolag blir enda bedre sted å bo og arbeide - for alle.

Pådriv i Søndre skal være en åpen arena hvor alle inviteres inn, og hvor vi bygger tillit og samarbeidskultur, og driver frem konkret handling.

Vi inviterer nå til første samling i det som skal bli en serie samlinger i 2024. Vi håper dere vil være med!

Noen aktuelle spørsmål:

  • Hvordan bygge broer mellom mennesker og initiativ i et område preget av fysiske og sosiale barrierer?
  • Hva skjer når vi fokuserer på muligheter istedenfor problemer i et undervurdert område?
  • Hvordan skaper vi flere spennende arbeidsplasser lokalt?

Hvor: Underetasjen på biblioteket på Holmlia, Holmlia sentervei 16.

Program

14.00 Dørene åpner

14.30 Velkommen og introduksjon

Hva er det vi kan få til sammen gjennom Pådriv i Søndre?

Vi skal bygge på det som allerede finnes!

v/folkene bak initiativet

15.30 Pause med mat

16.15 Oppstart verksted

Samtaler og arbeid i grupper og plenum

Det som kommer ut av arbeidsøkten, vil direkte påvirke hva vi jobber med på neste samling

18.30 Ferdig

Samling #2 påmelding finner du her

Hvem står bak arenaen?

Pådriv i Søndre er et samarbeid mellom blant annet Bydel Søndre Nordstrand, OsloMet, Ferd, OBOS samfunnsarena, byrådsavdeling for sosiale tjenester og Plan- og bygningsetaten, i regi av Pådriv Oslo. Pådriv i Søndre skal være en åpen arena hvor alle inviteres inn, og hvor vi bygger tillit og samarbeidskultur, og driver frem konkret handling.

Foto: Svein Traa Langseth/Oslo kommune

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo