Samling: Pådriv i Søndre

23/4/2024 16:30

Samling: Pådriv i Søndre

Tid: 23. april kl. 16:30-19:30

Sted: Lofsrud skole

Pådriv i Søndre er en åpen arena hvor vi bygger tillit, samarbeidskultur og hvor vi driver frem konkret handling. Vi jobber sammen for å utvikle Bydel Søndre Nordstrand, blant annet gjennom konkret handling. 

Nå inviterer vi til ny samling, og alle er velkomne til å delta uansett bakgrunn og erfaringer.  Vi vil få med oss alle stemmer i bydelen, og du trenger ikke å ha vært med på samling med oss før for å delta. 

Husk at du må melde deg på for å delta! Du finner link lenger ned på denne siden.

Samlingen med Pådriv i Søndre i februar førte til mange gode ideer. 

Vi har sortert ideene og peilet ut noen ulike temaer som vi kan jobbe videre med på samlingen i april. Temaene handler om å

  • ta i bruk lokaler som står helt eller delvis tomme 
  • skape et hus hvor innbyggere og spennende aktører kan utvikle nye ideer og løsninger - komme sammen for å skape sammen
  • gjøre eksisterende aktivitetstilbud i byen bedre og mer kjent
  • Fremtidens nabolagshus

Dette er kun en smakebit på retning for å kunne begynne med noe konkret. Det vil alltid være rom for nye ideer og nye folk i dette arbeidet, så kom gjerne!

Pådriv i Søndre er et samarbeid mellom Bydel Søndre Nordstrand, OsloMet, Ferd, OBOS samfunnsarena, byrådsavdeling for sosiale tjenester og Plan- og bygningsetaten, i regi av Pådriv Oslo.

Foto: Svein Traa Langseth/Oslo kommune

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo