Arena for boligmangfold

Tuesday, October 26, 2021

Arena for boligmangfold 26.oktober kl 09.00-12.00

Boligmarkedet og boligutbyggingen i Norge har konsekvenser for enkeltindivider sine muligheter for å bo, og for hvor mangfoldige og varierte byområder og nabolag vi får. Finnes det løsninger som er bra for både klima, miljø og nabolag? Det finnes masse kunnskap, erfaringer og pilotprosjekter gjennom flere år, og det er på tide å ta i bruk det vi vet. Derfor har en rekke aktører samlet seg for å starte arbeidet med å sammen utvikle, pilotere og eksperimentere med løsninger som kan gi alle et trygt, sosialt og klimavennlig sted å bo

Tirsdag 26. oktober er vi klar for årets siste arenasamling om boligmangfold - og håper du er klar for å bli med oss; For faglig påfyll, inspirasjon, og ikke minst for å støtte våre viktige pilotprosjekter videre på veien! Under kan du lese litt om hva som skjer på arenasamlingen. Påmelding her


  • Nytt nasjonalt senter for forskning om bolig og velferd til OsloMet

Jardar Sørvoll, leder av senter for forskning og bolig og velferd, vil presentere det nye forskningssenteret på arenasamlingen 26. oktober. 


  • Boligmerket - et nytt pilotprosjekt i arenaen

Siden sist arenasamling har et nytt prosjekt blitt tatt opp i arenaen som pilotprosjekt. Boligmerket er et forprosjekt som utreder en mulig sertifiseringsordning av boligutleiere. Tanken er at boligutleiere kan få en typegodkjent gradering, basert på utleieboligenes standard, bomiljø, beboermedvirkning, sosial bærekraft mv. Foreløpig gjennomføres pilotprosjektet som et samarbeid mellom Nedenfra, Leieboerforeningen og Pådriv, men flere bransjeorganisasjoner, kunnskapsmiljøer og interesseorganisasjoner er også påkoblet


På arenasamlingen 26. oktober får vi en presentasjon av forprosjektet, og vil invitere dere alle til å gi innspill, gjennom samtaler i digitale grupperom.  


  • Byboliger for alle - et skritt videre

Byboliger for alle har tidligere vært presentert og diskutert på arenaen, også dette som et pilotprosjekt. Denne gangen får vi høre hvilken retning prosjektet har tatt siden sist, og mulighet til å gi innspill på veien videre.   • OBOS Living Lab på Vollebekk

På Vollebekk er OBOS i full gang med å teste sitt nye løsninger i sitt boliglaboratorium med 34 utleieenheter – OBOS Living Lab. På arenasamlingen får vi muligheten til å høre mer om prosjektet, det gleder vi oss til!Praktisk info

Arenasamlingen legges opp som en blanding av faglige innlegg og samtaler i grupper. Også denne gangen gjennomføres samlingen digitalt, på zoom. Ønsker du å delta? Husk å melde deg på - følg denne lenken Samlingen er åpen for både nye og tidligere deltakere - så spre gjerne informasjonen og dette nyhetsbrevet!


Vel møtt,  


Karin Lindgård (styringsgruppeleder)

Mathilde Blichfeldt Mjønes (arenaleder)

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo