Åpen omvisning hos Ombygg

28/9/2023 12:30

Sirkulær Ressurssentral, FutureBuilt og arbeidsgruppa for sirkulær produksjon i Pådriv inviterer til

Omvisning i den sirkulære ressurssentralen Ombygg

Økern Torgvei 6

28. september, kl 12.30-13.30

Emil Andresen Rygh, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral, gir en introduksjon til Sirkulær Ressurssentral og en omvisning i Ombygg-teltet.

Ombruk er viktig for å ta ned de indirekte utslippene, og for å spare naturressurser. Byggebransjen står for store utslipp og ressursuttak. Ombygg er et byggevarehus og mellomlagringstilbud for brukte byggevarer på Økern. Med 4500 kvadratmeter innendørs og 2500 kvadratmeter utendørs er Ombygg sannsynligvis Europas største sentral for mottak og salg av høykvalitets brukte byggematerialer.

Ombygg er også en FutureBuilt-pilot. Resirqel som er en av driverne bak Ombygg vant Årets grønne selskap Oslo miljøpris 2023.

Påmelding

Meld deg på her! Begrenset antall plasser.

Om Sirkulær Ressurssentral og Ombygg

Sirkulær Ressurssentral AS er et ideelt selskap under foreningen Pådriv Oslo som er opprettet med formål om å gjøre ombruk av byggevarer til det naturlige førstevalget. Bak initativet står en rekke offentlige og private aktører tilknyttet byggebransjen og byutvikling. Se en oversikt på ressurssentral.no.

Byggevarehuset på Økern driftes av Ombygg AS, et ideelt datterselskap av Resirqel AS. Selve lagerteltet er tidligere brukt i utbyggingen av Regjeringskvartalet og donert til Sirkulær Ressurssentral AS fra Statsbygg. Se ombygg.no for hvilke varer som er tilgjengelige.

Om Pådriv Oslo

Pådriv Oslo er et verktøy for en mer bærekraftig by- og samfunnsutvikling som kommende generasjoner i Oslo kan være stolte av. Et verktøy åpent tilgjengelig for alle som vil få til mer rundt samfunnsutfordringene vi står i —  privatpersoner, virksomheter, organisasjoner eller kommune. Pådriv Oslo er spesielt godt egnet å ta i bruk på komplekse problemstillinger hvor flere har ansvar og dermed er avhengig av samarbeid på tvers - som for eksempel ombruk i byggebransjen.

Arbeidsgruppa for sirkulær produksjon i Pådriv Oslo er med og arrangerer denne omvisningen. Les mer om dem her!

Om FutureBuilt

FutureBuilt er et innovasjonsprogram og utstillingsvindu for de mest ambisiøse aktørene i byggenæringen. Visjonen er å vise at det er mulig å utvikle den bærekraftige og attraktive nullutslippsbyen. Les mer på futurebuilt.no.


Foto: Simen Otnes

Meld deg på her

Arrangementer i

Oslo