Hillevåg

Herlige Hillevåg.

Hillevåg er en spennende bydel med mye historie. Her bor og lever folk side om side med små og store bedrifter. I årene fremover vil Hillevåg være i en rivende utvikling. Nettopp derfor har Pådriv bestemt seg for å etablere et initiativ her.

For en bærekraftig utvikling av Hillevåg.

For øyeblikket holder kommunen på med en områdeplan for Hillevåg. Denne ønsker Pådriv Stavanger å bidra til. Vi ønsker at bydelen skal utvikle seg i en bærekraftig retning, med sirkulær økonomi og sosial bærekraft i sentrum.

Over flere år har Hillevåg scoret lavt på kommunens levekårsundersøkelse, og da særlig i området rundt Kvalaberg hvor Pådrivhuset ligger. Også her ønsker Pådriv å bidra ved å skape møte- og arbeidsplasser nært der folk bor.

No items found.

Områder i Pådriv

Stavanger