Vi søker prosjektleder til å videreutvikle Ung på Løren

Publisert
25
/
4
/
22

Vil du bidra til å skape inkluderende fellesskap og meningsfulle aktiviteter sammen med og for ungdom på Løren? Vi ser etter en uredd og motivert prosjektleder som kan være med å utvikle Løren til å bli et nærmiljø der unge opplever det er godt å være. Det er unge og unge voksne som selv skal definere sine behov og bidra til å skape sine muligheter, og bidra til et nabolag der alle aldre kan trives.

Løren er en del av bydel Grünerløkka og grenser til Bydel Bjerke, og har vokst i rekordfart. Området er et eldorado for barnefamilier, samtidig er det mangel på møteplasser for ungdom og unge voksne.

I 2021 gjennomførte flere aktører et forprosjekt hvor vi ansatte 10 ungdom for å avdekke hvilke behov og muligheter som finnes for unge på Løren. Resultatene derfra har ledet oss til et mer langsiktig prosjektarbeid med støtte fra blant andre Løren velforening, Sparebankstiftelsen og Anthonstiftelsen. For å få til å utvikle Løren til et bedre nærmiljø for unge mener vi det må etableres og videreutvikles en partnerskapsmodell for det videre arbeidet.

Prosjektet skal:

 • Skape ungdomsjobber på Løren og forebygge utenforskap
 • Etablere langsiktige møteplasser
 • Videreutvikle og teste nye samarbeidsformer

STILLINGEN:

Oppgaven som prosjektleder innebærer å mobilisere beboere og lokale aktører til å være med til å skape det nærmiljøet de selv ønsker å være en del av. Rollen vil fungere som et bindeledd i nabolaget sammen med resten av prosjektteamet. Det innebærer også at du ønsker å etablere og videreutvikle Ung på Løren som et aktivt og tilstedeværende nærmiljøprosjekt. Dette er en ny type rolle i nærmiljøutviklingen på Løren som også kan være relevant andre steder i byen/landet. Du er interessert i å teste den rollen og videreutvikle den. Du vil lede prosjektet sammen med prosjektteamet bestående av ungdomscrew (ca 10 personer) og en 30% sosialfaglig stilling.

ARBEIDSOPPGAVER:

 • Være et bindeledd i nabolaget og legge til rette for kontakt og samarbeid mellom naboer
 • Eksempel: Mobilisere og legge til rette for at beboere selv kan ta initiativ og eierskap til aktivitet
 • Aktiv brukermedvirkning/ beboerinvolvering ved uformell innhenting av informasjon.
 • Eksempel: Samarbeide med borettslagsstyrene - ta del i styremøter
 • Planlegge, invitere til, og gjennomføre trivselsfremmende aktiviteter i samarbeid med målgruppen, frivillige og samarbeidspartnere.
 • Utvikle nye type ungdomsjobber sammen med partnerne i prosjektet, lokale næringslivsaktører og bydel.
 • Lede rekrutterings- og informasjonsarbeid ut mot målgruppe, kommune, skole og andre parter.
 • Oppfølging av rutiner og systemer.
 • Overordna ansvar for systematisk rekruttering og oppfølging av frivillige.
 • Styre etter budsjett, Identifisere og søke finansieringsmuligheter til aktiviteter og videre drift
 • Utvikle Ung på Løren i tråd med målsettingen, herunder oppfølging av metodikk og utvikling i konsepter og prosjekter.
 • Samarbeide med offentlige og ideelle aktører på ungdomsfeltet.

Av egenskaper ønsker vi en som:

 • Er uredd og lærevillig
 • Folk flest har og får tillit til
 • Ser sammenhenger og muligheter på tvers av fag, bransje og sektor, og som greier å bygge broer og koblinger mellom disse
 • Er praktisk orientert og viser handlekraft
 • Jobber strukturert og evner å prioritere selv når alt oppleves som like viktig
 • Skaper entusiasme for endring og nye utfordringer - får med seg folk
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Relevant høyere utdanning eller dokumentert erfaring
 • Kompetanse og erfaring fra arbeid med medvirkningsprosesser
 • Erfaring med prosjektledelse, og å lede flere prosesser samtidig
 • Relevant erfaring, og engasjement innen arbeid med ungdom
 • Kjennskap til unge menneskers livsvilkår i dag
 • Gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig

VI TILBYR:

 • Utfordrende, varierte og meningsfulle arbeidsoppgaver.
 • Mulighet for å koble seg på et nettverk av andre prosjektledere i Pådriv Oslo og KFUK-KFUM Forandringshuset for erfaringsoverføring og deling.
 • Muligheten til å være med å forme og utvikle Oslo som en bærekraftig by i verden
 • Tilgang på et unikt nettverk av handlekraftige mennesker
 • Muligheten til å jobbe i team med engasjerte ungdom
 • Et energisk team med en åpen og ærlig arbeidskultur
 • Mulighet for personlig vekst og faglig utvikling innen bærekraft, ledelse og samfunnsinnovasjon
 • Fleksibel og variert arbeidshverdag
 • Arbeidssted der Ung på Løren til en hver tid har tilhørighet. Tilgang på arbeidssted hos Pådriv og Forandringshuset.
 • Ettårig prosjektstilling med mulighet for forlengelse, 100%
 • Lønn i henhold til KFUK-KFUM sitt regulativ og gode forsikrings- og pensjonsordninger.  

KFUK-KFUM Forandringshuset er en av partene i prosjektet “Ung på Løren” og vil være arbeidsgiver for denne stillingen, men i praksis er stillingen ansatt av prosjektet “Ung på Løren” og rapporterer til styringsgruppen (Pådriv Oslo, Løren velforening, Forandringshuset og Kirken i Hovinbyen) for prosjektet. Virksomhetsleder for Forandringshuset Oslo har personalansvar for stillingen.

Om arbeidsgiver:

KFUK-KFUM ønsker å gjenspeile mangfoldet av barn og unge som vi jobber med og for. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Mangfold er en ressurs vi vil bruke i alle ledd i vår organisasjon. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av funksjonsevne, alder, kjønn, religion, etnisitet og seksuell orientering. Vi er alle en del av mangfoldet.

Gyldig politiattest må fremlegges.

Ta gjerne kontakt med virksomhetsleder i Forandringshuset Oslo, Ingrid Elise Sigmundstad, tlf. 928 67 305, eller Sandra Skretting i Pådriv, tlf. 932 95 492, for mer informasjon om stillingen.

For mer informasjon om “Ung på Løren” se www.ungpaaloren.no

Søknad med CV sendes: personal@kfuk-kfum.no  

Søknadsfrist er 8. mai 2022

Nytt fra Pådriv

Oslo