Vi søker ny leder for Pådriv Oslo

Publisert
1
/
12
/
21

Vil du lede et banebrytende samarbeid for en mer bærekraftig utvikling av Oslo? Pådriv Oslo søker ny leder.


Vil du bidra til at Oslo blir en mer bærekraftig by? En by som er god å bo i både for oss nå, og for fremtidige generasjoner?  

Ambisiøse globale, nasjonale og lokale bærekraftsmåls er satt. FNs klimarapport fra 2021 forteller oss at vi med dagens innsats ikke vil nå klimamålet. Vi må tenke nytt og handle på nye måter for å nå målene.

Pådriv Oslo skal nå styrke laget med en fulltids leder, med mål om å mobilisere enda flere innbyggere og virksomheter til å skape felles handling.


Om Pådriv Oslo
Pådriv Oslo er organisert som en forening, der innbyggere og både små og store aktører står på likefot. Sammen  søker vi å forstå problemer og utfordringer, utforske nye løsninger, gjennomføre prosjekter og dele læring - noe som er helt grunnleggende  for byer og steder som vil oppnå en mer bærekraftig utvikling.


Arbeidsoppgaver:
Du vil lede et selvgående team på ca 6 personer (totalt 3 årsverk), med flat struktur og en sterk samarbeidskultur. Du rapporterer til styret i Pådriv og vil samarbeide tett med styret i foreningen, Pådrivs arbeidsgrupper, partnere og pådrivere (innbyggere). Den samlede kompetansen og kunnskapen i denne gruppen er nesten uovertruffen.

Som leder er du blant annet ansvarlig for følgende:
- At flest mulig innbyggere og organisasjoner tar i bruk Pådriv Oslos infrastruktur i sitt arbeid med å utvikle en mer bærekraftig by
- Utvikle og sette strategier og handlingsplaner, og lede gjennomføring av disse
- Samarbeid med eksisterende partnere og rekruttering av nye partnere
- Budsjettarbeid og økonomioppfølging
- Team- og personal


Vi søker etter en samarbeidsorientert leder som har:
- Erfaring med å jobbe med personer i både offentlig, private og frivillig sektor
- Erfaring med å utvikle og drive frem nye idéer og prosjekter
- Kjennskap til beslutningsprosesser i privat og offentlig sektor
- Kjennskap til og erfaring med bærekraftsarbeid
- Høyere utdannelse og/eller relevant erfaring

Av egenskaper ønsker vi en som:
- Leder med og gjennom andre (leder i flokk)
- Folk flest har og får tillit til
- Ser sammenhenger og muligheter på tvers av fag, bransje og sektor, og som greier å bygge broer og koblinger mellom disse
- Er praktisk orientert og viser handlekraft
- Jobber strukturert og evner å prioritere selv når alt oppleves som like viktig
- Skaper entusiasme for endring og nye utfordringer - får med seg folk
- Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
- Vil utvikle seg og lære mer

Vi tilbyr:

- Muligheten til å være med å forme og utvikle Oslo som en bærekraftig by i verden
- Tilgang på et unikt nettverk av handlekraftige mennesker
- Et energisk team med en åpen og ærlig arbeidskultur
- Mulighet for personlig vekst og faglig utvikling innen bærekraft, ledelse og samfunnsinnovasjon
- Fleksibel og variert arbeidshverdag, utstrakt digital samhandling og bruk av digitale verktøy
- Arbeidssted på Pådrivsenteret på Økern
- Lønn og øvrige betingelser etter avtale
- Fast stilling, 100%

Søknadsfrist: 25.02.22
Send søknad til stilling@oslo.paadriv.no

Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte:

Aasmund Bunkholt, styreleder i Pådriv Oslo, aasmund@oslo.paadriv.no /
Thomas Berman i Pådriv Oslo,thomas@oslo.paadriv.no / 90787982

Nytt fra Pådriv

Oslo