Vi søker daglig leder til Sirkulær Ressurssentral AS

Publisert
19
/
01
/
22

Vil du lede en banebrytende satsing for å øke ombruk av byggematerialer, og dermed redusere klimabelastningen fra byggenæringen?


Om Sirkulær Ressurssentral AS

Sirkulær Ressurssentral er et ideelt aksjeselskap  som tilrettelegger for økt ombruk av materialer i byggebransjen i Oslo og omegn. Vi etablerer nå en sirkulær ressurssentral på Økern i Oslo. Når den åpner i 2022 vil den bestå av lager og handelsplass for ombruk av byggematerialer, samt verksted og fasiliteter for testing, sertifisering, reparasjon og foredling av overskuddsmaterialer. Ressurssentralen utvikles i tett samarbeid med Resirqel, og både Statsbygg, Obos, Mustad Eiendom og FutureBuilt er strategiske partnere. I tillegg til å drive ressursentralen, skal vi lede en nasjonal kunnskapsarena for sirkulær materialforvaltning i byggebransjen. 

Sirkulær Ressurssentral er 100% eid av Pådriv Oslo, og har så langt blitt drevet som et prosjekt med ressurser fra Pådriv Oslo. Vi søker nå en fast daglig leder som skal bygge opp og lede et team med egne ansatte, supplert med ressurser fra Pådriv Oslo. 


Arbeidsoppgaver:

Du vil ha det øverste ansvaret for å utvikle og drifte Sirkulær Ressurssentral AS i årene som kommer. Stillingen rapporterer til styret, og vil innebære tett samarbeid med samarbeidspartnere og kunder.


Ditt hovedansvar vil være:

 • Utvikle og drifte Sirkulær Ressurssentral AS etter selskapets ambisjoner og strategi
 • Drifte og videreutvikle selskapets tjenester
 • Effektivisere prosesser og rutiner
 • Samarbeidspartnere
 • Rekruttere nye samarbeidspartnere
 • Ivareta og videreutvikle samarbeidet med eksisterende partnere
 • Kunder
 • I samarbeid med Resirqel som drifter av den sirkulære ressurssentralen på Økern, etablere og ivareta gode kundeforhold
 • Ledelse av Nasjonal Kunnskapsarena for Sirkulær Materialforvaltning i Byggebransjen
 • Ledelse av større utviklings- og forskningsprosjekter
 • sirkTRE
 • andre prosjekter som Sirkulær Ressurssentral AS deltar i 
 • Økonomioppfølging og finansiering
 • Personalansvar
 • Ansikt utad/representasjon & nettverk

Vi søker etter en ambisiøs leder med:

 • Erfaring med å lede oppbygging av nye virksomheter og/eller større prosjekter 
 • Gründerånd 
 • Erfaring med prosjekt- og prosessledelse
 • God kjennskap til og nettverk i bygg- og anleggsbransjen
 • Kunnskap og interesse i  sirkulærøkonomi
 • Høyere utdannelse og/eller relevant erfaring

Av egenskaper ønsker vi en leder som:

 • Er god til å lede gjennom andre (lede i flokk), ikke minst i samarbeidskonstellasjoner med andre virksomheter på tvers av sektorer
 • Evner å jobbe både strategisk og praktisk “på bakken”
 • Evner å skape fremdrift, å gå fra idé til handling 
 • Brenner for å skape et mer bærekraftig samfunn
 • Er selvgående, strukturert og god til å prioritere
 • Er tillitsvekkende og en god relasjonsbygger, som evner å skape resultater gjennom overbevisning framfor autoritet
 • Har gode kommunikasjonsevner, muntlig og skriftlig

Vi tilbyr: 

 • Fast stilling, 100% 
 • Sentral rolle i å forme utviklingen av en banebrytende satsing på økt ombruk av byggematerialer
 • Tett samarbeid med Pådriv Oslo og Resirqel, samt deres ansatte og nettverk
 • Dedikert og entusiastisk støtte fra Pådriv Oslo og fra styret i Sirkulær Ressurssentral AS til utviklingen av selskapet 
 • Mulighet for egen faglig utvikling som endringsagent i det grønne skiftet
 • Arbeidssted på Økern 
 • Lønn og øvrige betingelser etter avtale
Hvordan søke?

Send søknad og CV til konstituert daglig leder i Sirkulær Ressursentral AS Håkon Iversen, hakon@oslo.paadriv.no.

Søknadsfrist: 17. februar 2022


Har du spørsmål om stillingen, kan du kontakte: 

FOTO Hans Fredrik Asbjørnsen

Nytt fra Pådriv

Oslo