Vi søker Arbeidsgruppeledere for 2022

Publisert
16
/
11
/
21

Arbeidsgruppene er et viktig verktøy for Pådriv, og jobben vil gi deg mye ny og nyttig innsikt du kan bruke i eget arbeid. 

Vi ser etter deg som trives med å jobbe med flere ting samtidig, se sammenhenger og koordinere, lede møter og som har lyst til å få enda mer innsikt i hvordan Pådriv jobber for bærekraftig byutvikling.

Hva er en arbeidsgruppe?

Formålet med Pådrivs arbeidsgrupper er å ta i bruk partnernes kompetanse og nettverk innen de tematiske fokusområdene byens tåleevne, sirkulær produksjon, sosial infrastruktur og boligmangfold.

Arbeidgruppene bidrar med viktig kunnskap og innspill på pågående og innmeldte prosjekter i Pådriv. Det er et faglig forum som sikrer bredde, og at flere synspunkt og perspektiver blir hørt. I arbeidsgruppene skal man dele erfaringer og kompetanse på tvers, og gjerne komme komme med forslag til nye initiativ og prosjekter som trengs innen det gitte fokusområdet. 

Det skal også være en representant fra ledelsen i Pådriv i hver gruppe, som fungerer som bindeledd mellom gruppene og øvrig arbeid i Pådriv. Hver arbeidsgruppe har et tematisk overordnet fokusområde og etableres for et år omgangen.


Hva innebærer rollen?

Januar 2022

  • Felles oppstartsmøte arbeidsgruppeledere og ledelsen i Pådriv
  • Planlegge gjennomføringer vår 2022


Februar- november

  • Gjennomføre 6 arbeidsgruppemøter
  • Gjennomføre 1 åpent arrangement sammen med arbeidsgruppen
  • Delta på erfaringsutveksling med de andre gruppelederne


Estimert omfang: 6-8 dagsverk

Kompensasjon: Dette er ikke et fullt ut betalt oppdrag, men et tilbud til pådrivere/partnere som ønsker å lære mer om hvordan Pådriv kan brukes, og få økt innsikt innen et av temaområdene. Rollen er kompensert med fastpris 30.000 kr eks mva.

Nysgjerrig? Send en kort e-post til sandra@oslo.paadriv.no innen 1.12, hvor du inkluderer et par setninger om hvorfor du kunne tenke deg å være en del av dette, som arbeidsgruppeleder i 2022.

Nytt fra Pådriv

Oslo