Ungt borgerpanel Hillevåg er i gang!

Publisert
12
/
11
/
21

Ungt borgerpanel er et demokratiprosjekt som skal taungdom på alvor i viktige problemstillinger som angår både dem ogbeslutningstakere i kommunen. Gjennom en borgersamling skal panelet få kunnskap om, diskutere og ta stilling til hvordan Hillevåg kan bli et tryggere og merattraktivt nabolag.

 

Panelet består av 24tilfeldig utvalgte elever fra Ullandhaug og Kristianlyst ungdomsskole. Et lotteri ble gjennomført på begge skolene for å sikre et tilfeldig utvalg elever og sikre  representativitet i forhold til kjønn, klassetrinn og skole. De er invitert med inn i en prosess for å gi konkrete anbefalinger til områdeplanen og områdeløftet i Hillevåg på spørsmålet:

Hvordan kan vi sammen skape et trygt og attraktivt nabolag?

 

Prosessen er et samarbeid mellom Pådriv Stavanger, Smartby Stavanger, områdeløft Hillevåg, byutviklingsavdelingen i Stavanger kommune og  SoCentral.

Første samling fant sted på Frida Hansen Hus og samling 2 og 3 ble holdt på Pådrivhuset. Ungdommene ble først enige om felles verdier for arbeidet de skulle gjøre sammen:  respekt, rettferdighet og frihet. Gjennom samlingene har ungdommene fått kunnskap om lokalsamfunnet, de har jobbet rundt utvalgte fakta fra: Hillevåg, en sosiokulturell stedsanalyse (Merete Jonvik, Kristiane Lindland, Helge L. Tvedt,Daniela Müller-Eie og Kjersti Melberg), fått informasjon om områdeplanen for Hillevåg, Områdeløft Hillevåg, Pådrivhuset og fått besøk av Utemiljøsjefen Anne Merete Skogland.

På de to siste samlingene skal ungdommene diskutere og bli enige om et sett av anbefalinger som overrekkes Marit Sletteberg Storli prosjektleder for områdereguleringen i Hillevåg og Linda Hagen som leder områdeløftet i Hillevåg.

Fakta om Borgerpanel

●       Er basert på deliberativ metode. Et deliberativt demokrati kan utvide og supplere det representative demokratiet, ved at vanlige folk trekkes inn i beslutninger gjennom diskusjon, refleksjon og forståelse.

●       Rekrutteringen foregår blant et tilfeldig utvalg av befolkningen eller et lokalsamfunn.

●       Forskningen på deliberative prosesser viser at de som deltar i denne type prosesser faktisk kan endre sine egne meninger etter å ha fått ny kunnskap og diskutert sammen med andre. Politikerne kan oppleve at de vanskelige beslutningene de tar får større legitimitet, når de har fått innspill og anbefalinger fra slike samlinger.

Se filmsnutt om Ungt borgerpanel her:

Nytt fra Pådriv

Stavanger