Ungdommens stemme

Publisert
17
/
4
/
24

Foto: Ida Rydeng / Oslo Kommune

Hvordan kan vi sammen gjøre Oslo til verdens beste by? 

Ikke bare for oss som bor her i dag, men for de som kommer etter oss?

I Pådriv Oslo legger vi til rette for samarbeid mellom alle samfunnslag, og sørger for at alle stemmer blir invitert med  (les mer om 17.17 Rammeverket her). By- og samfunnsutvikling må være demokratisk og inkluderende. Dette gjelder et spesielt ansvar for å gi de unge i dag en stemme, de som ikke automatisk er en del av samtalen om byutvikling.

Hva betyr dette i praksis?

Det er forskjell på å si at man verdsetter de unges meninger, og det å faktisk inkludere de unge i arbeidet man gjør. Pådriv Oslo har satt seg som mål å bidra til at alle skal oppleve demokratisk mestring - også de unge. De må inviteres inn, få plass rundt bordet. De må få en arena for å utvikle og ytre sine meninger, og de må tas på alvor.

Fredag 5. april jobbet 50 elever fra Bjerke videregående skole med en håndfull “flokete spørsmål”: kompliserte spørsmål uten et tydelig svar, som det er vanskelig å se hvordan man skal løse. Plan- og bygningsetaten (PBE) og Bydel Bjerke ba om innspill på flokete spørsmål om byutvikling, og ungdommene fikk komme med sine forslag og tegne opp fremtidsscenarioer. 

Resultatet fra workshopen blir presentert på Hovinbykonferansen 18. april. Da skal ungdommer fra Bjerke vgs sammen med Pådriv Oslo fortelle hva som ble diskutert på workshopen, og presentere fremtidsscenarier og konkrete forslag. I publikum vil det sitte et mangfold av aktører i by- og samfunnsutvikling. Vi ønsker å inspirere tilhørerne til å skjønne hvor viktig det er at ungdommer tas med når byen og samfunnet skal utvikles videre - det er de som har perspektivet på hvordan det er å være ung i dag.

By- og samfunnsutvikling handler ikke bare om å lage fine parker til neste sesong. Det handler om å skape et bærekraftig samfunn som de som er unge i dag kan nyte godt av - og deres barn etter dem igjen. Det handler om å skape byrom som muliggjør demokrati, sosiale møteplasser, innovasjon og miljøvennlige løsninger. 

Derfor må vi ha dem med - på ordentlig.

Nytt fra Pådriv

Oslo