Ungdom skal lage sin drømmebydel

Publisert
13
/
9
/
21

Hva skal til for at Løren blir unges drømmebydel? Det skal 10 ungdom bruke høsten på å finne ut. 


Å bygge en god bydel handler om mer enn å bygge gode boliger. Foreningen Pådriv som jobber med bærekraftig byutvikling i Hovinbyen har tatt tak i et dokumentert behov for ungdomstilbud i området. 


- Løren er et sted med gode kvaliteter for barnefamilier, men flere rapporter har pekt på at det er lite tilbud for ungdom. Dette er en problemstilling som ingen aktør kan løse alene, sier Sandra S. Skretting i Foreningen Pådriv. 

Derfor har Pådriv samlet ca 20 aktører som brenner for bærekraftig byutvikling og unge på Løren i et forprosjekt som tar tak i problemstillingen. Ved hjelp av lønnsmidler fra Bydel Bjerke og Grunerløkka har forprosjektet nå ansatt 10 ungdom i et Ungdomscrew. De unge skal være med og finne ut hvordan unge på Løren har det og hva som kan gjøre Løren til en drømmebydel for unge. Ungdomscrewet vil få opplæring i å lede og teste ut aktiviteter for andre unge på Løren.

-Det å være i ungdomscrewet er en sosial og gøy ting, samtidig som de får mulighet til å tilegne seg ledererfaring. Som en del av ungdomscrewet vil de jobbe sammen med vårt prosjektteam som består av Forandringshuset Oslo, Kirken i Hovinbyen, de sosiale entreprenørene Folkelig og Kompass&Co, samt Klimaantropologen og designer Julian H. Eriksen. Alt vi finner ut sammen vil peke retningen for et større hovedprosjekt som skal bidra til at Løren blir en bra bydel for unge, forklarer prosjektleder fra KFUK-KFUM Forandringshuset Ingrid Elise Sigmundstad. 

Hvorfor søkte du på denne jobben, Ingvild? - Jeg søkte på denne deltidsjobben, fordi jeg synes det er lite tilbud for unge på Løren. Det er veldig tilrettelagt for barn. Det er viktig å ha et positivt fellesskap, og jeg tror vi kan få til noe veldig bra i dette prosjektet.

- Jeg gleder meg veldig å gjøre Løren til unges drømmested. Jeg vil veldig gjerne ha en skatepark i området, og andre ungdomstilbud slik at Løren blir et kult og bra sted for ungdom og unge voksne, sier Henrik engasjert

Jeg vil se bydelen jeg har vokst opp i blomstre, avslutter Amin.

Ungdommene er mellom  15 og 21 år og vil få mange ulike arbeidsoppgaver. - Vi fant ut sammen nå i oppstartshelga at en god beskrivelse av ungdommenes jobb er å være prosjektutvikler. I helgen har vi blitt bedre kjent som gruppe, funnet ut hvilke verdier som skal kjennetegne vårt fellesskap og kartlagt barrierer for deltakelse i fritidsaktiviteter sammen med ALLEMED. Søndagen startet vi å kartlegge unges virkelighet på Løren og kom med konkrete forslag til hvordan vi skal sikre mer kunnskap og ideer fra ungdom på Løren, forteller prosjektleder Ingrid Elise Sigmundstad. 


Første konkrete aktiviteter de inviterer til vil være i høstferien, da skal ungdom på Løren kunne få et tilbud gjennom uken. Ungdommene og prosjektteamet vil oppsummere sine funn på en erfaringskonferanse i bydelen i november/desember. Forprosjektet er allerede i gang med å sikre midler til videreføring og etablering av varige ungdomsarbeidsplasser i bydelen.


- Målet er at vi samskaper gode, varige aktiviteter som gjør at ungdom får lyst til å ta del i sitt eget nærmiljø og dermed ønsker å bli på Løren, avslutter Skretting i Pådriv. 


Forprosjektet er finansiert av Løren Velforening, Bydel Bjerke og Grünerløkka, OBOS Nye hjem og Eiendomsspar, OBOS Nye hjem og Nordr, Boligbyggelaget USBL, Økern Portal, Den norske kirke/Sinsen menighet og Sofienberg diakonale stiftelse. Vi har plass til - og er på utkikk etter - flere partnere og medfinansiører i forprosjekt og hovedprosjekt fra og med 2022. 


Nysgjerrig? Ta kontakt med Sandra S. Skretting: sandra@oslo.paadriv.no

Foto: Ingrid Elise Sigmundstad


Nytt fra Pådriv

Oslo