Tro det eller ei

Publisert
27
/
3
/
22

Kan ulike tros og livssyn samarbeide om et tros og livssynsåpent hus. Og hvorfor er det behov for Pådriv i et slikt samarbeid?


Over 60 personer fra en rekke ulike tros og livssyn var med da Pådriv arrangerte en samling om hvorfor byen trenger et slikt hus og hvordan vi kan få dette til.

Stort behov
Med på samlingen var også representanter fra Oslo kommune og utbyggere. Fem studenter ved Arkitekthøyskolen presenterte sine ideer for hvordan et slikt hus kan løses og se ut. I løpet av samlingen ble det tydelig at flertallet mener at vi trenger et hus i Hovinbyen som gir mennesker et sted å samles om liv, død, kjærlighet, håp, fellesskap – og et sted vi kan samles på tvers av våre forskjellige tros og livssyn.
-I Hovinbyen trengs det møtesteder, her trengs det åpne rom med plass for byens mangfold, og det å ha et sted hvor du kan utøve din tro eller livssyn er en del av det å være et helt menneske, og slike møtesteder bygger også gode nabolag, derfor ser Pådriv at vi kan ta en rolle her, sa Sandra Skretting fra Pådriv.  


Må være åpent for alle

Tale Pleym i Human Etisk Forbund presiserte at det må være et hus som er åpent for alle, og at det ikke må hete flerreligiøst hus, men et livssynsåpent hus.
- Kirken har nok bygg, og vil ikke ta makta i denne prosessen eller dette huset. Fra i dag av kaller vi det er tros og livssynsåpent hus, kvitterte prost Marit Bunkholt. 


Pådriv gjør samarbeidet lettere

Ideen om et flerreligiøst hus i Hovinbyen ble født i et utvalg nedsatt av Den norske kirke. Men kirken har forstått av de er et trossamfunn blant flere. Derfor har de ønsket å bruke Pådriv.
- Den norske kirke, har hus, vi har rom og ressurser, ansatte og frivillige, og vi vil gjerne bidra, være med, men vi skal ikke eie prosessen. Derfor bruker vi Pådriv og drar i gang dette seminaret. Vi tror pådrivmetodikken vil hjelpe oss til å bli konkrete og handlingsretta. Og vi vet at ved å legge prosjektet inn i Pådriv så gjør det det lettere å få til bred involvering, sa Marit Bunkholt fra kirken. 


Samarbeidende fremdrift
Prost Bunkholt var veldig fornøyd etter seminaret. 
- Det var samlet en kraftfull gjeng med ulike tro og livssyn, og representanter med både makt, myndighet og penger. I løpet av timene vi var sammen skapte vi tydeligere bilde av det som så langt har vært en visjon. Ved å bruke Pådriv tror jeg vi skal finne sammen i samarbeidende framdrift, der vi ser for oss et forløp fram til et resultat, et hus. 


Kari Veiteberg, Biskopen i Oslo var enda tydeligere;
-Nå håper jeg politikerne kommer på banen. For dette må vi få til!


Styreleder i Muslimsk Dialognettverk, Senaid Kobilica, er enig:
– Det vi trenger i en tid hvor polarisering er et kjempestort problem, er politisk vilje.


Sjekk ut de ulike løsningene studentene ved AHO har utviklet og les mer om reaksjonene på initativet i denne saken fra NRK

Nytt fra Pådriv

Oslo