Treffer ikke blink hver gang

Publisert
23
/
06
/
21
Ikke alle prosjekter Pådriv setter i gang treffer blink.

Det ligger i sakens natur når man går inn i mange uprøvde løsninger. Pilotprosjektet med etablering av Pådrivsenteret har vist seg å ikke oppfylle de målene vi hadde for prosjektet, og vi har besluttet at vi ikke går videre med konseptet nå.

- Pådriv skal drive frem og teste ut prosjekter, og vi må godta at ikke alt vi forsøker blir vellykket. Selv om det naturlig nok er mer gøy å starte opp enn å avslutte piloter, er det å evaluere og ta bevisste beslutninger om å avslutte eller videreføre en sentral del av arbeidet. Vi beklager at dette ble utfallet av det vi sammen ønsket å få til i Lørenveien 68, men håper at Pådriv likevel kan bidra til at avslutningen og veien videre blir best mulig for de som har vært leietakere, og at vi kan videreføre ambisjonene for prosjektet på andre måter understreker Stina Låstad, nettverksleder i Foreningen Pådriv.

Ambisjonen med Pådrivsenteret var at det skulle samle partnere, lokalmiljø, etater og prosjekter under samme tak og bli inspirasjonskilde for alle som driver med bærekraftig by- og stedsutvikling. I utgangspunktet var ideen å ha Pådrivsenteret tett koblet på Innovasjonsdistrikt og arbeidet med nasjonal bærekraftssone (tidl. Beta:by).  

- Den viktigste grunnen til at vi ikke går videre med piloten er at vi ikke har lyktes med å etablere en bærekraftig forretningsmodell. Vi har hele tiden visst at leieinntektene fra leietakere ikke vil dekke utgiftene vi har med å drifte senteret, og vi er derfor avhengige av tilleggsfinansiering for å få dette til. Det har vi ikke kommet i mål med, forklarer Låstad.

Bedre bruk av kapasiteten

Basert på erfaringene har Pådriv-ledelsen besluttet at vi ønsker å avslutte piloten sommeren 2021.
- Vi mener at mange av tingene vi ønsket å realisere i Pådrivsenteret fortsatt kan skje, men vi mener at det ikke er hensiktsmessig at nettverksledelsen skal drifte et Pådrivsenter i Lørenveien 68. Per nå tar dette mye kapasitet, og vi tror vi kan skape mer verdi i andre prosjekter, sier Låstad.

Hva skjer nå?

Intensjonen har hele tiden vært at leietakere skulle kunne fortsette som leietakere i Lørenveien 68 uavhengig av resultatet fra piloten av Pådrivsenteret. Dessverre har utleier nå besluttet at leietakerne ikke får videreføre sine kontrakter direkte med dem. Pådriv har derfor tett dialog med leietakerne om hvordan vi best kan bistå i at avslutningen blir best mulig.  

  • Det er flere som har investert både tid og penger i å etablere seg i Pådrivsenteret som konsept og de har alle ulike behov når de nå må flytte på seg. Heldigvis er relasjonen god og flere har valgt å se dette som en mulighet og har allerede funnet nye lokaler og miljøer. Det er for eksempel veldig spennende at noen av leietakerne nå flytter videre til Startblokka på Linderud.

Selv om Pådrivsenteret som konsept og prosjekt ikke fikk grobunn i denne runden vil ambisjonene om å spre inspirasjon og samle krefter for bærekraftig byutvikling bli med videre. Gjennom andre prosjekter og andre måter å jobbe på.

Nytt fra Pådriv

Oslo