SpareBank 1 SMN som ny partner i Pådriv Trondheim

Publisert
9
/
6
/
22

SpareBank 1 SMN går inn med 200.000 i Pådriv Trondheim for å bidra til en mer bærekraftig byutvikling i Trondheim. Sterkere innbyggerinvolvering skal gi raskere og bedre resultater, ifølge Pådriv.

Bærekraft i nabolagene

SpareBank 1 SMN er en av de største samfunnsaktørene i Midt-Norge, og deler hvert år ut millioner i støtte til små og store aktører. Pengene går til formål som bidrar til bærekraftige lokalsamfunn. 
– Som samfunnseid bank skal en del av vårt overskudd gå tilbake til regionen i form av samfunnsutbytte. I fjor fikk vi over 10.000 innspill fra folk i Midt-Norge om hva pengene bør gå til. Svært mange ønsket at vi skal bidra til aktivitet og fellesskap i nabolagene der folk bor. Vi er derfor veldig glad for å støtte Pådriv Trondheim sitt arbeid med bærekraftig byutvikling, sier Siri Borthen Flatås, Områdeansvarlig samfunnsutbytte i SpareBank 1 SMN.

Pådriv Trondheim er finansiert av omkring 25 offentlige og private partnere. Sammen med frivillige pådrivere jobber de fram ulike bærekraftsprosjekter i Trondheim, med spesielt fokus på Nyhavna, Elgeseter og Sluppen. 

– Vi involverer beboere, offentlige og private aktører på lik linje i byutviklingen. Resultatet er en rekke samarbeidsprosjekter, bredt forankret med lav terskel for gjennomføring, forklarer nettverksleder Guro Ranum.

Fra bydelsfest til ombrukshub

Pådriv har en rekke pågående prosjekter som inneholder alt fra bydelsfestivaler for bedre naboskap, til ombrukshub for byggemateriell og kartlegging av trygge passasjer for myke trafikanter.

– Ideene kommer fra partnere eller beboere i området, og de blir først omgjort til prosjekter dersom flere parter ser behovet, forklarer Guro Ranum - som viser til det store spennet i Pådrivprosjektene.

SpareBank 1 SMN går inn som partner for å lære mer om hvilke prosjekter som gir effekt, og for å realisere nye tiltak fra beboere.

– Vi vil være en grønn pådriver og en partner for inkluderende samfunnsutvikling i vår region, men vi lykkes ikke uten lokalt engasjement og gode samarbeidspartnere. Pådriv gir oss mulighet til å støtte eksisterende prosjekter og få flere nye innbyggerinitiativ til å vokse fram, sier Flatås.

Nytt fra Pådriv

Trondheim