Sirkulær Ressurssentral på gang!

Publisert
26
/
11
/
22

Byggingen av Nord-Europas største ombrukssentral for byggevarer på Økern startet i oktober og planlegger for åpning i februar. Å forene byggevirksomhet med utvikling av et byområde der det er godt å leve og bo er et viktig fokus.

Stålramme etter stålramme reises på tomta, og et bærende skjelett begynner å ta form. I disse dager er en 4500 kvadratmeter stor teltkonstruksjon under oppføring på Økern. Det er ikke noe forsøk på verdensrekord i telttur, men ombruk av et stort byggetelt fra Regjeringskvartalet. Teltet får nå nytt liv som Norges og trolig Nord-Europas største byggevarehus for brukte byggevarer. Kommer du til ombrukssentralen i februar, vil du nok fortsatt møte et prosjekt i utvikling, men reolene vil fylles i løpet av våren.

Det bygges enormt mye i byene, og utslippene er store. "En ombrukssentral av denne størrelsen er et kjempeløft, for ved å tilrettelegge for mer ombruk av byggevarer kan vi bidra til betydelig reduksjon av klimagassutslipp i bygg- og anleggsbransjen", forteller nyansatt daglig leder i Sirkulær Ressurssentral AS (SRAS), Emil Rygh. I dag er det enklere å kaste brukte byggematerialer enn å ombruke materialer av god kvalitet. Det skal denne satsningen gjøre noe med.

- Ombrukssentralen skal gi et effektivt, trygt og kundevennlig tilbud til alle i bransjen som vil mellomlagre, kjøpe og selge høykvalitets brukte byggematerialer og bygningskomponenter, forklarer Martin S. Eid i Resirqel.

Resirqel har siden 2013 jobbet med ombruk av byggevarer, og skal drifte ombrukssentralen gjennom sitt datterselskap Ombygg AS, hvor Eid er konstituert daglig leder.

Hvordan ivareta naboene?

Økern og Hovinbyen er et område i omstilling. Samtidig som det bygges, er det viktig å bidra til at vi utvikler et byområde der det er godt å leve og bo. SRAS og Ombygg har hatt dialogmøter med velforeninger og naboene både før og under planlegging av ombrukssentralen. Naboer har naturlig nok vært bekymret for trafikksikkerhet og støy.

- På bakgrunn av innspill, har vi ytterligere økt fokuset på trafikksikkerhet og begrensning av støy. Monteringsarbeidet forholder seg til støyforskriftene, og arbeid utføres mellom kl 07.00 og 19.00 på hverdager, med pause mellom kl 12-13.00. Sterkt støyende arbeid avsluttes til kl 17.00. Trafikk inn og ut reguleres og vi skal følge nøye med, forsikrer Rygh. 

Når ombrukssentralen er i drift skal det være normale åpningstider, med klare retningslinjer for transportbelastning og det meste av  lossing er planlagt at skal foregå inne i teltet. Rygh legger til at støyende bearbeiding ikke vil foregå i teltet.

Flere roller
Etableringen av ombrukssentralen er en stor mulighet for bydelen og alle byggeprosjektene her til å kutte sine utslipp betydelig og hente store miljøgevinster. Men ombrukssentralen skal også være en god nabo. Blant annet kommer Økern aktivitetspark, som er et samarbeid med Økern sentrum. Aktivitetsparken utvikles av Resirqel, sammen med Ung på Løren og SRAS. Aktivitetsparken bygges med materialer som er tatt ut av avfallsstrømmen og gitt et nytt liv.

- Å videreutvikle aktivitetsparken og tilbudet der blir en del av arbeidet i samarbeidet med naboer og unge, forteller Eid.

Ombrukssentralen kan også bli et konkret og fysisk eksempel på bærekraftig byutvikling for skoler som har dette feltet som del av læreplanen. Et eksempel på slike skoler er Løren skole, som skal inviteres inn og kan få ta del i det som skjer rett ved siden av seg.

I februar håper de på å invitere til åpningsfest.

Sprer kunnskapen nasjonalt
En åpen og gratis nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen er en annen stor satsning for SRAS. Her bygges samarbeid, erfaringer deles og kunnskap om sirkulær praksis fra hele landet spres. Siste samling samlet over 100 deltakere fra hele landet. 

Skal vi løse de store miljøutfordringene vi står overfor må vi bort fra silotankegang, det krever tverrsektorielt samarbeid og åpenhet for å holde tritt med bærekraftsmålene. 

- I kunnskapsarenaen ønsker vi å samle kloke hoder fra hele landet til en felles dugnad for å utvikle en bærekraftig verdikjede for ombruksmarkedet. Det vi utvikler i arenaen deles som åpen informasjon som vi håper bidrar til at flere beveger seg fra teori til handling.  Arenaen prøver å legge opp til at man ikke må sy sammen selvstendige løsninger, men heller bygge videre på de vi har, slik at vi sammen kan øke etterspørselen og tilbudet av brukte bygningsmaterialer, sier Rygh.

Arenaleder for den nasjonale kunnskapsarenaen, Marie Harbo Dahle forteller videre at "dersom vi bare har et isolert pilotprosjekt her på Økern, så skjer endringen kun der. Men, målet er jo at mange flere over hele landet skal begynne å jobbe annerledes, veldig mye raskere enn de vanligvis ville gjort. Alle de som utvikler, tester og prøver å bygge nye sirkulære verdikjeder er nødt til å knytte seg sammen med hverandre, og de som vil kan koble seg på for å lære." 

Lyst å til å koble deg på neste samling? På Kunnskapsarenaens nettside kan du få med deg nyheter, arrangementer, og få tilgang til oppsummering og opptak fra tidligere samlinger.

Om Sirkulær Ressurssentral

Sirkulær Ressurssentral er en satsning eid av det ideelle aksjeselskapet SRAS.  Bak Sirkulær Ressurssentral står Pådriv Oslo som 100% eier, og Resirqel som er initiativtaker og medutvikler.

Pådriv Oslo er en ideell forening bestående av for øyeblikket 43 virksomheter og 276 enkeltpersoner - kalt pådrivere - som samarbeider om å forsterke den bærekraftige utviklingen av Oslo. Resirqel er norgesledende i kompetanse på ombruk av byggematerialer. 

SRAS  støttes av en rekke aktører tilknyttet byggebransjen og byutvikling. Samarbeidspartnere som Statsbygg, OBOS, Høeg Eiendom, Mustad Eiendom, FutureBuilt, Oslobygg KF og Oslo Kommune via SmartOslo bidrar faglig og med utviklings- og driftsfinansiering. De har et klart ønske om å realisere Sirkulær Ressurssentral både som en reell aktør i Oslo, men også som et eksempel som kan spres til resten av landet.

Lurer du på hvem som kan handle i ombrukssentralen? Sjekk https://www.ombygg.no/

Foto: Aasmund Bunkholt

Nytt fra Pådriv

Oslo