Sirken AS vil teste ny ombruksplattform for byggenæringen på ditt prosjekt. Ta kontakt!

Publisert
23
/
6
/
22

Pådriv Trondheim har siden mars fasilitert en serie med workshops for Sirken AS og idéen om ombruk av varer i byggebransjen. Neste steg i prosjektet er å innhente tilbakemelding på prosjektet. Dette gjøres i et kartleggingsprosjekt et aktuelt byggeprosjekt med anleggsleder, byggherre og entreprenør.

Vi ønsker derfor å tilby medlemmer i Pådriv Trondheim en gratis evaluering av om ombruk kan fungere på deres prosjekt.

Målet i dette møtet er for Sirken AS å få tilbakemelding på potensialet for ombruk i bransjen og innhente data for hvordan idéen fungerer i praksis.

Interessert? Kontakt Prosjektleder Ingvar Aune på ingvar@sirken.no

Les mer om prosjektet her.

Deltakere på workshopen har vært Tobb, Innovasjon Norge, R. Kjeldsberg AS, Husbanken og Næringsforeningen.

Nytt fra Pådriv

Trondheim