Runar Skippervik fra Tobb blir ny styreleder i Pådriv Trondheim

Publisert
20
/
4
/
22

Beboermedvirkning og samarbeid er to ledestjerner for den nyvalgte styrelederen i Pådriv Trondheim. Foreningen jobber med bærekraftig byutvikling på Elgeseter, Sluppen og Nyhavna. Runar Skippervik har 11 års ledererfaring fra Tobb og har som mål å synliggjøre verdien av de pågående prosjektene i Pådriv. 

Vil demonstrere verdien av innbyggerinvolvering 

Pådriv skal i samarbeid med ulike aktører, virksomheter og innbyggere, skape prosjekter hvor vi gjennom åpenhet, ærlighet, respekt og forståelse klarer å skape merverdi for både partnere, pådrivere og byen vår. Målet er at prosjektene og arenaene skal ha overføringsverdi både Pådriv-systemet og innenfor internasjonal byutvikling, forklarer Runar.

Pådriv Trondheim startet høsten 2020 med mål om å skape positiv klimagevinster i norske byer. Foreningen har som mål å bedrive lokal og tillitsbasert byutvikling. Metoden innebærer at Pådriv som nøytral aktører likestiller partnere og frivillige pådrivere i bærekraftige byutviklingsprosjekter. Slik forankrer man prosjektene bredt, fjerner motstand og får inn flere perspektiver underveis. Dette øker kvaliteten og hastigheten på prosjektene.

Lykkes man beriker man både prosjektet og resultatet. I byutvikling ble dermed beboermedvirkning mitt «ord» inn, sier Runar som selv har erfart kompleksiteten og verdien av innbyggerinvolvering.

Runar Skippervik har over 11 års ledererfaring fra boligselskapet Tobb. Han er siv.ing bygg, leder byggavdelingen i Tobb og har vært med i Pådriv Trondheim siden starten i 2020. Runar har stort engasjement for klima og miljø, og har gjennom sine mange år i byggebransjen sett verdien av samarbeid og teamwork.

Som styreleder kan jeg bidra til at vi i Pådriv Trondheim klarer å skape et lag som i fellesskap oppnår raskere og mer bærekraftig byutvikling, sier Runar Skippervik.

En geografisk tilnæming 

For drøyt ett år siden ble Elgeseter det første arbeidsområdet for Pådriv Trondheim. Gjennom Pådriv ble nabolagsfestivalen “Levende Abels Gate” en realitet. Både beboerne og eiendomsutviklerne savnet liv og røre i bydelen etter arbeidstid - som er arbeidssted for flere tusen arbeidstakere. I år blir festivalen gjennomført for andre gang - og flere bydeler ønsker å gjennomføre det samme konseptet. Dette viser verdien av Pådriv i praksis.

I et litt lengre perspektiv ønsker vi at Pådriv vokser geografisk til hele Trondheim, og at metoden blir så kjent at den brukes i både små og store case innenfor byutvikling, avslutter Runar.

Nytt fra Pådriv

Trondheim