Refleksjoner fra årsmøte og partnersamling: – Vi står sterkere sammen

Publisert
24
/
5
/
23

– Pådriv Oslo er nå på et helt annet nivå enn det vi noen gang har vært, sier leder Sandra S. Skretting. – Eksemplene på at samarbeid lønner seg har blitt mange, og vi ser at flere og flere av oss får til å bruke Pådriv i praksis.

Partnerne i Pådriv Oslo var samlet til årsmøte og partnersamling i toppetasjen av Tårnet kulturarena på Økern den 11. mai, med Oxer eiendom som vertskap. Det ble reflektert over hvor langt Pådriv Oslo er kommet de siste årene og hvordan veien ser ut videre.

Blant annet ble forankringsarbeidet i flere byrådsavdelinger og etater i Oslo kommune, samt hvordan Resirqel AS har brukt Pådriv Oslo som et verktøy med Sirkulær Ressurssentral som et håndfast resultat, pekt på som på som store framskritt i den siste tiden.  

– Historien bak etableringen av Sirkulær Ressurssentral viser godt hva slags utfordringer Pådriv Oslo kan egne seg til å løse, sier Marie Harbo Dahle fra partnerbedriften SoCentral.

– Det finnes en rekke problemstillinger i dagens samfunn som er utrolig vanskelig å løse alene. Å gjøre ting på egen hånd kan bety å utsette seg for stor risiko, og det kan være vanskelig å finne fram til den finansieringen som trengs. Det var kun gjennom samarbeid mellom flere parter at Sirkulær Ressurssentral var mulig å få til.

 

Vanskelig å lykkes med alt

Samlingen fortsatte med bidrag fra både gamle og nye Pådrivere.

Stina Låstad, som inngår i ledelsen av Pådriv Oslo, erkjente at det også er ulike utfordringer som har oppstått i prosjekter og initiativ som Pådriv Oslo har vært involvert i. 

– Vi har lært at vi ikke kan lykkes med alt, men det er helt naturlig når man jobber med innovasjon og utvikling, sa hun.

– Vi må spørre oss selv hva det betyr å lykkes. I mye av det vi  jobber med så er det ved oppstart usikkert hva resultatene vil bli. Men vi ser at i alle de prosessene der Pådriv Oslo har blitt brukt, så har det blitt skapt verdi og endring.

Låstad dro også fram hvordan Pådriv Oslo kan være til nytte, selv i de tilfeller hvor samarbeid ikke er like avgjørende.

– Ikke alle prosjekter som kan bidra til å nå bærekraftsmål krever samarbeid. Men Pådriv kan fortsatt være et viktig verktøy når det jobbes hver for seg, ved å være en koblingsboks. Om dere står fast i et prosjekt som kan bidra til at vi når bærekraftsmålene, og dere ønsker innspill eller råd, så står nettverket av ivrige Pådrivere klart til å bidra med all sin kompetanse. Det er bare å ta kontakt med ledelsen, og så kobler vi dere med riktige folk. 

 

Stafettpinnen gis videre 

Aasmund Bunkholt - øverste pådriver - gir seg som styreleder i Pådriv Oslo, men fortsetter heldigvis som styremedlem en stund til. I takkerunden ble det sagt:

– Som alle vet, men som det likevel er hyggelig å si, så er Aasmund en utrolig god nettverksbygger. Han er en veldig kompetent fagmann og ikke minst en ekstremt hyggelig fyr.

Stafettpinnen gis videre til Marie Loe Halvorsen, som tar over som styreleder.

Hun har i mange år sett Pådriv Oslo fra utsiden, blant annet fra å ha vært byrådssekretær for byutvikling og byrådssekretær for finans i Oslo kommune, der hun representerte Miljøpartiet De Grønne (MDG). Nå gleder hun seg til å bli mer direkte involvert i Pådriv Oslo sitt arbeid med å fremme samarbeid og utvikling for en mer bærekraftig by.

Har du lyst til å bli med på noen av årets siste åpne arrangementer i Pådriv Oslo?

Ta en titt her og meld deg på: https://www.paadriv.no/arr

Foto: Bendik Jakobsen

Nytt fra Pådriv

Oslo