Frivillige skal gjøre Nyhavna til et trygt område å ferdes i

Publisert
17
/
3
/
22

Bydelen Nyhavna i Trondheim skal transformeres til en ny bydel og et tryggere område å ferdes i, med hjelp fra fire frivillige Tekna-medlemmer. Sammen skal Tekna-medlemmene kartlegge og utarbeide en analyse for en trygg passasje gjennom Nyhavna.

Resultatet håper de skal bli nye arbeidsplasser, et rikt kulturliv og et mangfoldig bomiljø, istedenfor dagens situasjon preget av ombygging, tomme lagerbygg og tungtransport.

 

Nyhavna i Trondheim ligger tett på både bykjernen og Trondheimsfjorden.

Skal løse oppgaven ingen har klart

 

Det er Pådriv Trondheim som leder prosjektet og som nå har fått med seg de frivillige Tekna-medlemmene som er en del av den såkalte “Prosjektpatruljen”, som skal løse oppgaven ingen så langt har klart å løse.

 

-Frivillighet, faglig kunnskap og bærekraftig utvikling er noe våre medlemmer brenner for. Vi er svært glade for at våre medlemmer får brukt sin kompetanse og kunnskap til å bidra inn i bærekraftige lokale utviklingsprosjekter som dette, sier Line Henriette Holten, Generalsekretær i Tekna.
-Vi vet at våre medlemmer sitter med mye fagkunnskap og de brenner for å bidra til å løse samfunnsutfordringer, sier Holten. Det blir spennende å se om frivillig og lokalt engasjement fra dyktige fagfolk kan gi nye og fremtidsrettede løsninger, sier hun.

 

-Ideen om en trygg passasje gjennom Nyhavna har lagt på bordet lenge. Ved å engasjere beboere i området, og få disse til å involvere utbyggere og store næringsaktører, ønsker vi å øke kvaliteten og hastigheten på prosjektet, sier daglig leder for Pådriv Trondheim Guro Ranum.

 

Lokalt engasjement

Alle de fire frivillige har et stort engasjement for å gjøre Nyhavna mer tilgjengelig for folk flest. De har også en lokal tilknytning til området og et ønske om en tryggere ferdsel gjennom bydelen.

-Nyhavna er et område jeg ofte ferdes gjennom siden jeg bor like i nærheten. Jeg tror det har et potensiale til å bli mer attraktivt hvis det tilpasses både gående og syklende, sier Sliva Khalaf som har en bakgrunn fra veg og anlegg.

Hun utgjør Prosjektpatruljen sammen med sykkelplanlegger Richard Liodden Sanders, prosjektleder Jan Frode Saasen og byggingeniør Anatoly Sinitsyn

En bydel i transformasjon

Nyhavna er et tidligere havneområde som i dag rommeren rekke kulturaktører, eiendomsutbyggere og havromsnæringen. De siste årenehar tomme lagerbygg og ledige tomtearealer blitt omgjort til publikumsrettetvirksomhet som Havet Kulturarena, bowlinghall og gjenbruksbutikk. Likevel erdet blitt gjort lite for å sikre trygg ferdsel for myke trafikanter.

-Nyhavna er vanskelig å orientere seg i, med blant annet en fylkesveg med mye travel biltrafikk, store bygninger og dårlig tilrettelegging for gående, forteller Richard Sanders fra Prosjektpatruljen.

I skjæringspunktet mellom industri, kultur oglangsiktig omregulering jobber Pådriv Trondheim for å bevege utviklingen i riktig retning. Som en nøytral part med beboere, offentlige og private aktører i ryggen, er tanken at samarbeid og dialog på tvers skal stimulere til en raskere utvikling av bærekraftige bydelsprosjekter. Dette ambisjonsnivået deler de med de frivillige, og målet er at innsatsen skal resultere i et konkret samfunnsnyttig tiltak.

-Jeg håper at det blir en lærerik prosess hvor vi utarbeider et forslag til en trygg passasje som er mulig å realisere, og som beboere og aktører i området er positive til, avslutter Sliva Khalaf

Nytt fra Pådriv

Trondheim