Partnerne i Pådriv Oslo går foran

Publisert
28
/
9
/
23

Fremtiden bygger vi best sammen!

Som eiere er partnerne i Pådriv Oslo modige, går foran og viser vei. De tror på at byen trenger et verktøy for bredere samarbeid i samfunnsutviklingen, og de tør å investere i det. Dette gjør de gjennom likeverdig partnerskap og sammen bidrar de til at Pådriv Oslo kan tilbys som et åpent tilgjengelig verktøy i Oslo. Et verktøy for samfunnsutviklere på alle nivå - I Pådriv Oslo er du like viktig om du jobber i barnehage, driver med eiendom, jobber med nabolagskafeen, leder IT-selskaper, eller er byråkrat. Eierne bak Pådriv Oslo er med på å demokratisere samfunnsutviklingen.

For å kunne fortsette å få dette til er det essensielt at partnerskapet forankres både oppover og bortover hos alle partnervirksomhetene, derfor var ledere fra partnerne i Pådriv Oslo samlet 21. september.

Som alltid var det et bredt spenn deltakere, fra Hafslund Oslo Celsio til KFUK-KFUM, fra Vill Energi til Kulturetaten, Fra byrådsavdeling for arbeid, inkludering og sosiale tjenester til bydel Bjerke og fra kirken til Ruter. En haug med mennesker som vil mye!

Vi har ingen andre arenaer der vi kommer i dialog med folk og virksomheter fra så ulike bransjer og fagområder, som i Pådriv Oslo, Karianne Stokke Gjerstad, Regionleder KFUK-KFUM Oslo og Akershus

Hvilken retning skal Pådriv Oslo ta og hvilke problemstillinger bør vi samles om i Oslo nå?

— Det er utrolig verdifullt å samles på denne måten, og faktisk får delt og bygget videre på de problemstillingene vi selv jobber med fra hver våre perspektiver. Tverrfagligheten kommer virkelig i spill når vi snakker med og lytter til hverandre, selv om vi bare har to timer sammen, sier leder av Pådriv Oslo, Sandra S. Skretting

Vi må tenke helhetlig nå: boligmarked, mobilitet, muligheter for deltakelse og økologisk fotavtrykk, Helhetsbildet fordrer at vi tar et helhetlig ansvar, Kristoffer Westad, Ruter

Pådriv Oslo er et verktøy for å få til samarbeid og konkret handling på kompliserte samfunnsutfordringer, utfordringer som ingen aktør kan løse alene. Blant partnerne er samarbeidsviljen stor. Kompliserte samfunnsutfordringer står i kø, og et verktøy som Pådriv Oslo er etterspurt. Listen over problemstillinger man ønsker at verktøyet kan brukes på var lang og variert:

  • Kan vi bygge oss ut av boligmangelen eller må vi tenke annerledes for å finne gode løsninger?
  • Hvordan kan vi dele på bygg og bedre utnytte dise til flerbruk? Mange bygg i Oslo står ubrukt store deler av døgnet - hvordan kan disse brukes til å fylle behov i byen vår?
  • Kan kirkene som ikke lenger fungerer som menighetsbygg brukes som åpne møteplasser? Og som syvendeklassingen på Lakkegata skole lurte på: «hva skal vi isåfall gjøre med korsene?»
  • Hva er samspillet mellom de ulike aspektene av bærekraftbegrepet og hvordan kan vi ble enige om hva som er og hvordan vi skaper bærekraftig utvikling?
  • ️Hvordan best utnytte ressursene som finnes i nærmiljøet gjennom små kretsløp? Både som nøkkelen til mer klimavennlig ressursbruk, men også for å skape gode nabolag

Pådriv Oslo er et verktøy for å få til mer, raskere. Vi kommuniserer også at verktøyet egner seg spesielt godt i tidlig fase, i det sjiktet hvor mange sier "Noen burde gjøre noe". Da er Pådriv godt egnet til å få rask handling. Derfor var det både noe overraskende og gledelig å få tilbakemelding på at vi jobber sakte. For selv om vi tilrettelegger for å komme raskt i gang med handling, så er arbeidet så prosessuelt og en av de viktigste tingene vi gjør er å fasilitere for samarbeid. Da må vi ha tålmodighet og tid til å få med folk. En av deltakerne sa "Pådriv Oslo holder oss i hånden slik at vi lykkes med samarbeid". Målet er ikke at Pådriv Oslo skal måtte holde alle i hånda for å lykkes med samarbeid, men at flere og flere blir rustet til å jobbe på denne måten — også på andre arenaer. Det kan man få til gjennom å gjøre Pådriv i praksis.

Det ligger håp i Pådriv Oslo, Kari Veiteberg, biskop Oslo bispedømme

Er du nysgjerrig på å bli partner? Registrer deg her eller ta direkte kontakt med Sandra S. Skretting (sandra@oslo.paadriv.no)

Nytt fra Pådriv

Oslo