Pådrivs fremtidsscenario

Publisert
04
/
11
/
21

Spol frem til 2040, hvordan er det å leve i Oslo dersom byen har nådd sine bærekraftsmål? Og hva må til for å komme oss dit? Dette jobbet 30 pådrivere med da Pådriv og DOGA inviterte til fremtidsscenario tenkning.


Nettverksledelsen i Pådriv har den siste tiden jobbet med strategi for 2022-2024, og Pådriv ville bruke fremtidsscenario-metodikk for å løsrive seg fra dagens situasjon og forutsetninger og finne en måte å engasjere sine pådrivere inn i strategiutviklingen. Framtidsscenario er en kjent metode som hjelper oss med å ta et langsiktig perspektiv i en verden med stor usikkerhet.
-Når vi jobber i fellesskap med framtiden, får vi et innblikk i hverandres verdensbilder, og blir mer kjent, får nye perspektiver og utfordrer oss selv litt mer enn vanlig. Denne prosessen viste et stor engasjement fra alle Pådrivere som deltok og det var berikende å se så mange kaste seg ut i å improvisere sine framtidsscenario, kommenterer Chris McCormick som var faglilg ansvarlig for prosessen.

Alle pådrivere ble åpent invitert til å delta på to workshops, og 30 pådrivere deltok på begge samlingene. 
- Jeg opplever denne prosessen som veldig interessant og viktig for samfunnsutvikling. Jeg tror slike scenarioer er viktige for å løsrive seg fra økonomiske og korttidstenkende begrensninger, og at det kan bidra til en mye mer bærekraftig samfunnsutvikling, sier Milla som var en av deltakerne.


Hvordan tas fremtidsscenarioene videre? 

 - Dette redskapet har vært et nyttig bidrag inn i strategien vår for 2022-2024. Særlig vil jeg trekke frem det tydelige fokuset gruppene hadde på at det er vi som må skape omstillingene. Så hvordan kan det bli gøy og naturlig del av hverdagen å delta og bidra? Én ting som kom tydelige opp er at utdanning står sentralt. Skal vi lykkes med vår framtid, må den yngre generasjonen få de verktøy og kunnskap som de trenger nå, for å navigere i en usikker og kaotisk verden, sier nettverksleder Stina Låstad


-Aspektet med at Pådriv skal være en infrastruktur for kollektiv handling vil man se tydelig i utkastet til ny strategi. I tillegg ble det åpenbart at det er særlig behov for at flere tar i bruk pådrivmetodikken, slik at mye kan skje uten at nettverksledelsen i Pådriv driver det frem, legger Låstad til
.

 - Dette redskapet har vært et nyttig bidrag inn i strategien vår for 2022-2024. Særlig vil jeg trekke frem det tydelige fokuset gruppene hadde på at det er vi som må skape omstillingene. Så hvordan kan det bli gøy og naturlig del av hverdagen å delta og bidra? Én ting som kom tydelige opp er at utdanning står sentralt. Skal vi lykkes med vår framtid, må den yngre generasjonen få de verktøy og kunnskap som de trenger nå, for å navigere i en usikker og kaotisk verden, sier nettverksleder Stina Låstad


Alle som vil kan lese utkast til strategi for 2022-2024.


-Det var også veldig interessant å involvere pådrivere i planlegging og gjennomføring av workshopene, og jeg vil si tusen takk til Chris McCormick som tok initiativ, og til fasilitatorene Mathilde, Anne, Siri, André og Anita for veldig god gjennomføring, understreker Låstad. 

Ta kontakt med Chris McCormick hvis du er nysgjerrig på hvordan metoden kan brukes.
Nytt fra Pådriv

Oslo