Pådriv Osloposten: Mars

Publisert
17
/
4
/
23

Her er nyhetsbrevet med oversikt over nye saker og hendelser i pådriv Oslo, samt kommende arrangementer

Les Pådrivposten her.

Pådrivposten går ut til Pådrivere og Partnere i slutten av hver måned, og er nå også tilgjengelig på nettsiden.

Har du, som partner eller pådriver, noe du ønsker at vi løfter fram i neste Pådrivpost? Gi en lyd til erica@oslo.paadriv.no

Nytt fra Pådriv

Oslo