Pådriv Osloposten: Mai

Publisert
6
/
6
/
23

Her er nyhetsbrevet med oversikt over nye saker og hendelser i pådriv Oslo, samt kommende arrangementer

Les Pådrivposten her.

Pådrivposten går ut til Pådrivere og Partnere i slutten av hver måned, og er nå også tilgjengelig på nettsiden.

Nytt fra Pådriv

Oslo