Pådriv Osloposten: Februar

Publisert
15
/
3
/
23

Her er nyhetsbrevet med oversikt over nye partnere, arrangementer og ledige stillinger.

Les Pådrivposten her.

Pådrivposten går ut til Pådrivere og Partnere i slutten av hver måned, og er nå også tilgjengelig på nettsiden.

Har du, som partner eller pådriver, noe du ønsker at vi løfter fram i neste Pådrivpost? Gi en lyd til erica@oslo.paadriv.no

Nytt fra Pådriv

Oslo