Pådriv Oslo søker prosjektledelse til FoU-prosjektet RESHARE

Publisert
27
/
2
/
23

Om FoU-prosjektet RESHARE

RESHARE står for Resource sharing in residential buildings - Innovative approaches to shared, circular mobility & space solutions for sustainable consumption.

Transportøkonomisk institutt (TØI) leder FoU-prosjektet RESHARE, som de i 2022 fikk støtte av Forskningsrådet til. 

Formålet med RESHARE “is to enable cities to plan and develop large residential projects, urban spaces and mobility systems in ways that encourage sharing, contributing to increased physical and mental well-being.

Secondary objectives: Produce new knowledge on:

 • Qualities and characteristics of the built environment that affect people’s sharing behavior, and its capacity to promote and stimulate sharing;
 • Ways to develop and implement effective and efficient sharing strategies, measures and policies;
 • Current planning and decision-making processes that must be modified to produce plans with higher goal achievement potential with respect to promoting shared solutions; 
 • Modules to develop and assess pilot projects and co-design shared spaces in cooperation with enterprises, public sector actors and developers; 
 • Policies, guidelines and implementation of private-public initiatives facilitating equitable residential sharing solutions”. 

Prosjektperioden er 1Q 2022 - 4Q 2025.

Prosjektet består av følgende samarbeidspartnere: TØI (ansvarlig), Pådriv Oslo, NMBU, Aalto University, Erasmus University, SYKE, OBOS, Bilkollektivet, Parqio, Viken fylkeskommune, Oslo kommune v/ PBE og Ruter.

Pådriv Oslo har ansvar for følgende:

 • Lede arbeidspakke WP3: “Experimentation of innovations deploying RSS and RMS solutions and recording changes in resident mobility behaviour and quantifying impacts” sammen med TØI og Parqio.
  The objective of WP 3 is to explore the role and impact of RSS (Resource Sharing Space) and RSM (Resource Sharing Mobility) pilot cases among a sample of resident households in selected test arena multi-resident buildings in Hovinbyen, Oslo, based on a longitudinal field study.

 • Bidragsyter til andre arbeidspakker
  Bidra til tilrettelegging for datainnsamling i arbeidspakke/WP 3 og 4, og av prototyper (WP4) for utprøving, gi innspill til anbefalinger om politikkutforming og tiltak (WP5), delta i prosjektmøter og workshops, samt bidra til formidling (WP5) gjennom egne nettverk i privat og offentlig sektor.

Pådriv Oslos arbeid i 2022 har vært bemannet av Pådriv Oslos ledelse. Dette fordi arbeidsomfanget så langt har vært svært begrenset. Arbeidsomfanget vil i henhold til prosjektplanen vesentlig øke i 2023 og 2024. Vi søker derfor etter en samarbeidspartner som vil inneha rollen som Pådriv Oslos prosjektledelse i 2023 og 2024. Pådriv Oslos ressursbehov for 2025 avklares i løpet av 2024.

Arbeidsoppgaver

 • Lede Pådriv Oslos prosjektaktiviteter
 • Operativt ansvarlig for å utvikle Pådriv Oslos prosjektleveranser i prosjektet
 • Samarbeide tett med RESHARE-konsortiet for å bidra til at hele prosjektet leverer fremragende forskningsmessige resultater i tråd med prosjektets ambisjoner, mål og scope.  

Du

 • er Pådriver eller partner i Pådriv Oslo, og er ansatt i / tilknyttet et selskap som kan faktureres
 • har solid erfaring fra forskningsrettet arbeid 
 • har kunnskap og engasjement om innbygger-rettede deleløsninger, ikke minst innenfor mobilitet og arealer 
 • har erfaring med aktør- og innbyggerinvolvering 
 • har god erfaring med prosjektledelse og prosjektarbeid
 • er selvgående og trives samtidig med å jobbe i team
 • har erfaring med pilotering og eksperimentering som metode

Omfang: 

Budsjett for rollen i 2023  og 2024 vil være mellom NOK 325.000 og 425.000. Detaljert innhold og eksakt budsjett avklares i forbindelse med avtaleinngåelse. Timepris som legges til grunn skal være i henhold til Forskningsrådets regler, som tilsier maksimalt 1,2 promille av nominell årslønn og ikke utover NOK 1100 eks. mva.

 

Periode:

April 2023 - desember 2024.

Hvordan søke?

Send en kort søknad (1 side) og CV til Sandra S. Skretting, sandra@oslo.paadriv.no. Søknadsfrist: 17. mars 2023

Har du spørsmål kan du også kontakte Sandra S. Skretting. 

Styreleder og daglig leder i Pådriv Oslo avgjør hvem som får tilslag på denne utlysningen. Hvis de som allerede har avtale om å levere timer til ledelse i Pådriv Oslo, leverer tilbud, skal beslutningen tas av styret i Pådriv Oslo.

Pådriv Oslo har i økende grad ansvar for gjennomføring av prosjekter som ikke faller naturlig inn under ledelsens basis arbeidsoppgaver. Pådriv Oslo har begrensede interne ressurser og det skal heller ikke være automatikk i at ledelsen  innehar prosjektledelse i alle prosjekter, selv om man kanskje har prosjektansvaret. Pådriv Oslo består som kjent bl.a av et stort nettverk mennesker (Pådrivere og Partnere) med bred kompetanse og ledelsen skal jobbe for å bemanne prosjekter med eksterne ressurser. Pådriv Oslo bestreber transparens i sine beslutninger. 

Nytt fra Pådriv

Oslo