Pådriv Osloposten: Oktober

Publisert
26
/
10
/
22

Nå er nyhetsbrevet med noen høydepunkter fra oktober ute! Her kan du lese Pådrivposten.

Pådrivposten går ut til Pådrivere og Partnere i slutten av hver måned. Fra nå, gjør vi nyhetsbrevet tilgjengelig også på nettsiden.

Har du, som partner eller pådriver, noe du ønsker at vi løfter fram i neste Pådrivpost? Gi en lyd til erica@oslo.paadriv.no

Fin lesing!

Nytt fra Pådriv

Oslo