Pådriv med i BBC-serie om boligutvikling

Publisert
23
/
6
/
21


 ‘‘ Building Communities ”-serien utforsker hvordan visjonen om kvalitet, rimelig og bærekraftig bolig for alle i Europa kan bli en realitet. Pandemien resulterte i økt arbeidsledighet, stopp i boligbygging mange steder og stigende boligpriser. Nå som deler av Europa begynner å komme ut av Covid-19, ser vi offentlige og sosiale boligsammenslutninger mer fokusert enn noen gang på å tilby trygge og rimelige hjem, som også skal levere på bærekraft.Norske aktører jobber sammen for et mer mangfoldig boligmarked
Boligmarkedet og boligutbyggingen i Norge har konsekvenser for enkeltpersoners muligheter for å bo, og for hvor mangfoldige og varierte byområder og nabolag vi får. Hva slags boliger bygger vi, og hvilke modeller bør finnes for eierskap og utleie? Hvordan bygger og tilrettelegger vi for gode nabolag og gode bomiljøer? Foreningen Pådriv har etablert Arena for Boligmangfold der aktører fra alle deler av sektoren jobber sammen for å bedre forstå utfordringen og utvikle piloter og eksperimenter på jakten etter nye løsninger. Pådriv-arenaen inngår i forskningsprosjektet Strategic Housing – the Social Sustainable City,  et samarbeidsprosjekt mellom NIBR/OsloMet, NMBU, UiT, svenske KTH, Asplan Viak, SoCentral, Oslo kommune, Bergen kommune og Lørenskog kommune, finansiert av Norges Forskningsråd. 


-Ved å vise fordelene med fremtidsrettede og skalerbare sosiale boliginitiativer, og de talentfulle menneskene som driver innovasjon fremover, håper vi denne serien kan fungere som en katalysator for en boligutvikling som forvandler livene til enkeltpersoner og samfunnet generelt. Vi er glade for å fortelle historien om Pådriv, og fremheve hvordan denne infrastrukturen for samarbeid samler både innbyggere, virksomheter og myndigheter med mål om å skape reell endring. Dere gjør retorikken om bærekraftige byer om til handling, sier ansvarlig for serien i BBC, Simon Shelly. 


Satser videre
- Å være en del av denne serien, og gjennom denne filmen får vi løftet frem noen av prosjektene som Pådriv har bidratt til, og vist i praksis hva vi kan utrette gjennom Pådriv sin infrastruktur. Vi er veldig glade for at Innovasjon Norge gjorde det mulig å få finansiert filmprosjektet. Vi håper dette gir inspirasjon til videre arbeid, og vekker interesse hos enda flere til å være med Pådriv videre, sier Aasmund Bunkholt, styreleder i Pådriv. 


Det finnes historier bak hver dør. Møt noen av menneskene som bygger gode hjem og gode lokalsamfunn.

Nytt fra Pådriv

Oslo