Pådriv i Søndre: et rom fylt av engasjement

Publisert
1
/
3
/
24

Onsdag 28. februar var det endelig tid for første samling rundt Pådriv i Søndre, og i overkant av 50 personer opp i underetasjen til Deichmann Holmlia. I rommet var innbyggere og representanter fra idrettslag, frivillighet, kulturliv og bydelen fordelt på ni bord. Invitasjonen til å komme denne ettermiddagen var åpen for alle som ville delta, og det ble satt fram ekstra stoler for å få plass til alle.

En arena for samarbeid og initiativ

Mange i rommet var usikre på hva Pådriv i Søndre faktisk er, og hva deres rolle under samlingen skulle være. Bak initiativet Pådriv i Søndre står det en rekke aktører. Bydel Søndre Nordstrand, OBOS, Ferd, byrådsavdelingen for sosiale tjenester, Plan- og bygningsetaten og OsloMet har søkt sammen med et felles mål. Ved å bruke Pådriv Oslo som et verktøy for å skape arenaen Pådriv i Søndre, vil de få enda mer ut av eksisterende initiativ, og bruke engasjementet som allerede finnes for å gjøre bydelen til et godt sted å leve og arbeide – for alle. Bydelen ønsker å være et foregangseksempel på lokal samfunnsutvikling. I 2024 er søkelyset satt på Holmlia/Rosenholm og Mortensrud.

Ved å møtes på denne måten er det mulig å bygge på engasjement, og få med flere stemmer i samfunnsdebatten. I løpet av denne og de framtidige samlingene skal Pådriv i Søndre være en arena for å bygge tillit og lage en samarbeidskultur. Positiv samfunnsutvikling er mulig med nye samarbeid og god dialog. Leder i Pådriv Oslo, Sandra Skretting, formulerte det slik: Vi skal få de som vanligvis ikke samarbeider til å samarbeide.

 

Løsningen på flokete problemstillinger starter med gode samtaler

Etter å ha blitt litt kjent med aktørene bak Pådriv i Søndre, fikk deltakerne utdelt felles arbeidsoppgaver og ark for å notere og skrive på. «Hvilke aktører finnes i bydelen? Hvilke prosjekter og initiativ kan vi utvikle sammen? Hvilke barrierer finnes, og hva er løsningen?» var noen av spørsmålene som ble stilt. Problemstillingene fikk hodene til å koke, og samtalene gikk på kryss og tvers over bordene. Med jevne mellomrom ble arbeidsøktene avbrutt av små pauser med frisk luft, mat og kaffe. Sosial entreprenør Samira fra bydelen hadde laget pakistansk mat til møtet, og deltakerne kunne forsyne seg med samosa og ris med grønnsaker. Helt til slutt var det satt av tid for en felles oppsummering og avslutning.

 

Første samling med Pådriv i Søndre er et viktig skritt for å gjøre Søndre Nordstrand til et foregangseksempel på lokal samfunnsutvikling gjennom offentlig, privat og frivillig samarbeid. Arenaen har som mål å bidra til strukturer og nettverk som gjør at området blir et godt sted å leve og arbeide.

Neste samling er 23. april kl. 16:30, da skal deltakerne jobbe videre med innsikten som kom ut av den første samlingen. Både tidligere og nye deltakereer velkomne til å delta!

Meld deg på her: Påmelding til Pådriv i Søndre samling #2

Nytt fra Pådriv

Oslo