Byutvikling som kommende generasjoner vil være stolte av

Publisert
4
/
11
/
21

Mens verdens øyne er vendt mot COP26 i Glasgow samlet 40 representanter fra 22 partnere i Pådriv Oslo seg for å konkretisere hvordan vi sammen skal realisere visjonen: “byutvikling som kommende generasjoner vil være stolte av”.

Nettverksledelsen i Pådriv har den siste tiden jobbet med strategi for 2022-2024, og alle partnere i Pådriv har fått mulighet til å bidra inn med sine ambisjoner for å bruke og bidra til Pådriv det kommende året. 


- For å utløse potensialet i Pådriv legger vi opp til å styrke nettverksledelsen med ett årsverk, slik at vi kan jobbe mer med å få med flere aktuelle partnere, og lære bort metodikken slik at mange flere kan ta i bruk infrastrukturen i sa Stina Låstad, nettverksleder i Oslo.


Hvilke andre aktører skulle vi gjerne sett med?
Det ble jobbet med hvordan vi kan videreutvikle partnerskapet i Pådriv Oslo,  og få med flere som vil skape en bærekraftig byutvikling.
- Det er viktig at vi har med en så stor bredde som mulig av alle som har en rolle i byutviklingen, alt fra enkeltmannsforetak og lokalt næringsliv til de største utbyggerne, frivillige organisasjoner og offentlige aktører. Med flere parter inn i Pådriv kan vi få til det likeverdige samarbeidet denne infrastrukturen er til for. Det gir oss også stabilitet og sikrer gjennomføringskraft, sa Låstad. Her kan du se oppsummering av innspillene som kom fra partnerne.

Hvilke prosjekter kan du engasjere deg i?

Partnerne fikk presentert de pågående prosjektene  innen Pådriv sine fire fokusområder: sirkulær produksjon, boligmangfold, sosial infrastruktur og byens tåleevne,  og fikk særlig høre fra tre ulike prosjekter som tydelige illustrerer Pådriv sin bredde, og ulike måter å bruke infrastrukturen på.

Sirkulær ressurssentral utvikles av Resirqel og Pådriv.
Martin Eid fra Resirqel tok kontakt med Pådriv for å videreutvikle ideen deres og sammen realisere et Fretex for byggematerialer.
- Pådriv er en uavhengig, nøytral arena og ikke en kommersiell aktør. Det gjør det enklere for aktører fra alle felt å koble seg på, understreket Eid fra Resirqel.

Statsbygg donerer og leverer teltet som dekket Regjeringskvartalet ferdig montert, og lageret skal brukes til mellomlagring av byggematerialer som kan brukes på nytt i nye bygg.
- Antageligvis er dette Europas største gjenbruksarena. En viktig jobb er å få opp etterspørselen av slikt materiale, samt få til resertifisering. Vi skal også etablere en kunnskapsarena for ombruk og sirkulærbruk. Hensikten er å samle og koordinere kunnskapen på feltet, gjøre hverandre bedre og få utviklingen til å gå raskere, avsluttet Eid.

Løren, en drømmebydel for unge
Et prosjekt som illustrerer hvordan Pådriv ofte fyller rollen som “noen” er ungdomsprosjektet som nå utvikler seg på Løren. 
- Vi har sett et behov for en møteplass for ungdom på Løren, det er et veldig bra område for barnefamilier, men ungdommen henger rundt omkring, uten så mye tilbud, forklarte diakon i Sinsen menighet, Camilla Juell
-Vi tok kontakt med Pådriv fordi de er så gode til å sette sammen team og være fødselshjelpere til prosjekter som mange har glede av at skal realiseres, men ingen har et formelt mandat eller ressurser til å realisere alene, fortsatte hun.
Et forprosjekt er nå igang der 10 ungdom er ansatt i deltidsstillinger, betalt av Bydel Grunerløkka og Bjerke. Ungdommene skal intervjue andre ungdom for å finne ut av hva ungdom vil ha og hva de kan skape på Løren. I tillegg tester de sammen med sosiale entreprenører og frivillige organisasjoner ulike aktiviteter på Løren. 

Neste generasjons samfunnshus: Startblokka

Startblokka er et samarbeid mellom Bydel Bjerke, Stor-Oslo eiendom og Pådriv. Pådriv ble koblet på etter at prosjektet hadde vært i gang en stund, på initiativ fra Bydel Bjerke som så det som hensiktsmessig å ha en nøytral aktør inn, med erfaringene fra utviklingen av Vollebekk fabrikker.
-Den viktigste rollen Pådriv har i dette prosjektet er sikre at verdiene som skapes i det midlertidige prosjektet blir varige, og å utforske hvordan vi kan måle den sosiale verdien av utviklingen i et område med levekårsutfordringer. I tillegg ønsker vi å spre metoden til flere steder, forklarte prosjektansvarlig fra Pådriv, Stina Låstad.Europas største spiselige takhage
Etter presentasjonene fikk partnerne en omvisning på Økern portal med en tur opp på den spektakulære takhagen. Mange ble inspirert av å høre om dyrkningslaget, samarbeidet med nabolaget og skolene, og se produksjonen av grønnsaker som den nye portalen har fått til. 


Hva skjer nå?

Nettverksledelsen kommer til å jobbe for å rekruttere flere partnere i tiden som kommer og håper flere av dagens partnere bidrar i dette arbeidet. Vi ønsker også at partnere i større grad involveres i prosjektene som pågår og dermed får bruke Pådriv som verktøy i eget arbeid for å nå våre felles mål. 

Strategi og budsjett for 2022 vil behandles i neste styremøte 26.11.

 

Pådriv Strategidokument

Pådriv 2022-2024, Oppsummering


Nytt fra Pådriv

Oslo