Nytt år og nytt team i Pådriv Oslo

Publisert
17
/
1
/
23

Ledelsen i Pådriv Oslo brenner for at enda flere skal se at Pådriv er et nyttig verktøy når vi skal jobbe med komplekse bærekraftsutfordringer. Sandra Skretting tar over som leder av Pådriv Oslo, og har med seg Erica Wie Dia og Mathilde Blichfeldt Mjønes inn i ledelsen. 

Sandra har vært en del av ledelsen i Pådriv siden 2017. Avtroppet leder, Karin Lindgård, er veldig fornøyd med å gi stafettpinnen videre til Sandra. - Sandra vil sammen med teamet, partnere, pådrivere og andre ta Pådriv Oslo videre i arbeidet med en bærekraftig byutvikling som fremtidige generasjoner vil være stolte av, sier hun. 

Å gå fra ord til handling

Å klare å omstille bysamfunnet vårt og realisere FNs 17 bærekraftsmål innen 2030 vil kreve samarbeid i stor skala. Å få flere til å ta i bruk Pådriv som et verktøy for det, er derfor en viktig målsetning for Sandra og Pådriv.
- Går du med en idè, en problemstilling eller en utfordring innen samfunnsutviklingen du tenker er nyttig å være flere hoder om? Da kan Pådriv gjør det lettere for alle som vil å gå fra ord til handling, fordi vi har tilgjengelig verktøyene og metodikken som skal til for å jobbe med denne typen utfordring, sier hun.  

Vi styrker Pådriv Oslo

Mathilde Blichfeldt Mjønes er nå blitt en del av ledelsen Pådriv Oslo, i en 50 prosent stilling. Mathilde har vært pådriver, og partner gjennom hennes virksomhet Kybri.

Det gjøres veldig mye godt arbeid i alle Pådrivs prosjekter, og vi ønsker nå å dele og spre denne praksisen til enda flere. I 2023 skal jeg ha et hovedansvar for å få flere til å ta i bruk Pådrivs tankesett og arbeidsmetodikk. Dette handler blant annet om å systematisere og forklare hvorfor vi jobber som vi gjør, og om å fasilitere og forsterke et allerede godt fungerende økosystem av pådrivere, partnere og aktører vi samarbeider med, sier Mathilde.

I tillegg er Erica Wie Dia en del av Pådriv Oslo ledelsen i en 40 prosent stilling. Hun har vært en del av ledelsen i store deler av 2022 og har på den relativt korte tiden allerede rukket å bygge mange gode relasjoner og tidlig fase prosjekter. Erica vil framover blant annet ha ansvar for løpende kommunikasjon om hva som til enhver tid foregår, i våre ulike kanaler, samt være ansvarlig for våre faste møteplasser, som åpent kontor, pådrivkaffe og kveldsarrangementer. 

- Å jobbe i Pådriv er utruleg meiningfullt - det å jobbe med så mange forskjellige mennesker og dimensjoner, samt skape møteplasser og prosjekter som eg ser skaper verdi for både enkeltpersoner og samfunnet. Eg er også ein person som tenker og jobber med eit heilhetlig tankesett. Det gir ekstra mykje driv og glede å bidra til lokal handling som støtter realiseringen av nasjonale og globale mål og ambisjoner, sier Erica. 

Pådriv har mange å spille på

Foruten trekløveret fortsetter Pådriv Oslo å trekke på den solide breddekompetansen i SoCentral også det kommende året. Ledelsen består derfor av mellom 5 - 8 personer fordelt på 2,9 årsverk.

Pådriv Oslo består også av 41 partnervirksomheter, 267 pådrivere, 12 aktive prosjekter, et engasjert styre, et samarbeidsforum for prosjektledere og fire svært kompetente arbeidsgrupper  Alle bidrar med ressurser, kompetanse og verdifull kunnskap. Summen av Pådriv er en unik operativ infrastruktur som skal bidra til et markant skifte i hvordan vi samarbeider om og oppnår en mer bærekraftig samfunnsutvikling, ved å bruke Oslo som plattform for utvikling, testing og demonstrasjon av nye løsninger.

Er du interessert i Pådriv? Da kan du melde inn din interesse her.

Nytt fra Pådriv

Oslo