‍Leder banebrytende satsning for ombruk i byggebransjen

Publisert
19
/
9
/
22

Emil Rygh skal lede oppføringen og utviklingen av Nord-Europas største ombrukssentral for byggevarer. Når byggenæringens svar på Fretex snart åpner på Økern i Oslo er Emil klar for å få utslippene ned og ombruket opp i næringen. 

 -Foran oss har vi en helt nødvendig omstilling. Byggenæringen må gjennom en transisjon fra dagens lineære bruk-og-kast modell til en sirkulær modell, og alle må bidra. Sammen må vi i alle ledd jobbe for å øke levetiden og bevare verdien av de ressursene vi allerede har i systemet. I jobben som daglig leder for Sirkulær Ressurssentral får jeg muligheten til å bidra til nettopp dette. Jeg er stolt av å bli en del av et engasjert team, og er heldig som har med meg mange dyktige samarbeidspartnere. Gjennom samarbeid, kunnskapsdeling og oppføring av en storskala sirkulær ressurssentral skal vi sammen bidra til at det tas et stort skritt i retning av å realisere en sirkulær byggenæring, sier Emil. 

Emil kommer fra stillingen som assisterende prosjektleder i Statsbygg og har en master i Byggeteknikk og Arkitektur fra NMBU.

Sirkulær Ressurssentral er et ideelt aksjeselskap  som tilrettelegger for økt ombruk av materialer i byggebransjen i Oslo og omegn. I 2022 etablerer de Nord-Europas  største sirkulære ressurssentral, på Økern i Oslo.  Sirkulær Ressurssentral er 100% eid av Pådriv Oslo, og ressurssentralen utvikles i tett samarbeid med Resirqel, og både Statsbygg, Obos, Mustad Eiendom, Oslobygg, Høegh Eiendom og FutureBuilt er strategiske partnere. Sentralen har så langt blitt drevet som et prosjekt med Håkon Iversen fra Pådriv Oslo som prosjektleder.

I stillingsutlysningen for daglig leder ble det vektlagt både gründerånd, kunnskap om sirkulærøkonomi, gode samarbeidsevner, strategisk teft og handlekraft.
- Slike samarbeidsprosjekter krever mange egenskaper. Emil har den rette miksen til å utløse potensialet når sentralen snart åpner. Vi vet at behovet er stort og ønskene er mange, i startfasen så må vi ha en strukturert person som evner å jobbe både overordnet og være på bakken. Jeg er sikker på at Emil, sammen med  teamet han skal bygge opp, og eksisterende samarbeidspartnere vil få med enda flere partnere, og utvikle gode løsninger som gjør at mange kunder vil bruke sentralen, sier Håkon Iversen i Pådriv Oslo. 

 

Når sentralen åpner i begynnelsen av 2023 vil den bestå av lager og markedsplass for ombrukbare byggematerialer som Resirqels datterselskap Ombygg driver, samt verksted og fasiliteter for testing og resertifisering av brukte materialer. I tillegg til å drive ressursentralen, leder teamet også en nasjonal kunnskapsarena for ombruk i byggebransjen som er åpen og gratis for alle interesserte.

Foto: Håkon Iversen er svært fornøyd med at Emil Rygh er på plass som daglig leder i Sirkulær Ressursentral.

Nytt fra Pådriv

Oslo