Lansering av Blågrønt Forum - en tverrfaglig digital møteplass

Publisert
9
/
11
/
23

2. november ble første samling i Blågrønt Forum arrangert med stor suksess!

Blågrønt Forum er en digital tverrfaglig møteplass om overvann og blågrønn infrastruktur i byer og tettsteder over hele landet. Det er åpent og gratis for alle, enten man jobber i en kommune, i et departement, i en privat virksomhet, i en utdanningsinstitusjon, i frivillig sektor eller på annet vis er opptatt av klima, natur og rekreasjon i sammenheng. Her skal vi sammen finne gode løsninger gjennom å dele praktisk og konkret kunnskap med hverandre.

Da første samling ble arrangert 2. november, deltok ca 90 engasjerte deltakere fra hele landet. Trondheim kommune, OBOS og Rambøll innledet med inspirerende og innsiktsfulle innlegg, før forumet fordelte seg i grupper for å diskutere hvilke temaer de ønsket seg til de neste samlingene i forumet. Dette var veldig vellykket og det finnes et tydelig behov for et slikt forum – over 90 temaer ble foreslått!

Blågrønt Forum er etablert av FoU-prosjektet Spare - Space for Resilience i samarbeid med Norges Kommunaltekniske Forening (NKF). Pådriv Oslo er partner i forskningsprosjektet og Blågrønt Forum er i stor grad bygget på arenametodikken til Pådriv Oslo. Denne metodikken har og er tidligere brukt på problemstillinger som massehåndtering, boligmangfold og ombruk av byggematerialer. Det er gøy å erfare hvor godt den fungerer også på andre komplekse samfunnsutfordringer hvor det er stort behov for å samarbeide og dele kunnskap på tvers av fag, bransje, sektor og geografi.

All informasjon fra samlingene deles med alle som er medlem i Blågrønt Forum. Er du ikke medlem? Da er det bare å melde seg inn via nettsidene til Blågrønt Forum.

Nytt fra Pådriv

Oslo