Hvorfor trenger vi Livssynsåpent hus?

Publisert
14
/
5
/
24

Vi er mange hundre tusen mennesker som lever våre liv i Oslo by. Du har dine rutiner, jeg har mine. Vi sitter ved siden av hverandre på bussen, på vei fra hver vår jobb, hjem til hver vår familie og hver våre tradisjoner. Slik omgås vi hverandre, hele tiden - i en mer eller mindre harmonisk sameksistens.

Så ser vi kanskje på hverandre og tenker: vi er forskjellige, du og jeg. 

Hva om vi er likere enn vi tror? Eller tvert om: kanskje er det forskjellene som gjør oss spennende for hverandre?

Oslo kommune har som mål å være en varm og inkluderende by med plass til alle. 

Det vil si at alle skal ha et sted å høre til, et sted å møte andre mennesker, et sted å bli sett og hørt. Et livssynsåpent hus i Oslo er et slikt sted.

Religion og livssyn fører mennesker sammen. Det gir fellesskapsfølelse, noe å tro på, og noe å samles rundt. Hva om vi fikk til å skape fellesskapsfølelse på tvers av hva vi tror på? Dialog, samarbeid og inkludering rett og slett fordi vi tror på hverandre?

Livssynsåpent hus er en møteplass og et samlingspunkt for nettopp slikt samarbeid. Det fremmer dialog og læringsutveksling, gode og trygge nabolag og nærmiljø med felles aktiviteter og arrangementer, i tillegg til rom for religions- og livssynsutøvelse.

Å skape rom for individuell tro og dialog på tvers av livssyn kan virke som en vanskelig balanse, men arbeidet med Livssynsåpent hus har vist at det er faktisk mulig - og det er flere som ønsker å bidra til det. Under samlingen Kjærlighet på tvers av tro og livssyn ble det tydelig at det er flere ting som samler oss enn som splitter oss - blant annet kjærlighet og troen på mennesket. Kunsten er å skape arenaer hvor nettopp disse likhetene og felles verdiene får blomstre.

Ønsker du å vite mer om Livssynsåpent hus, og være med på reisen videre? Les mer på prosjektets nettside og meld deg på nyhetsbrevet for å få oppdateringer om samlinger og videre utvikling.

Nytt fra Pådriv

Oslo