Hvordan skaper vi liv på Ellingsrudåsen torg sammen?

Publisert
15
/
3
/
24

Torsdag 14. mars ble Forandringshuset Ellingsrud fylt til randen av engasjement. Det er i slike øyeblikk vi tar et steg tilbake og beundrer pågangsmotet, viljen og styrken i lokale ildsjeler.

Tomme lokaler betyr muligheter

Ellingsrudåsen senter har hatt tomme lokaler i lang tid. Tomme lokaler kan, om du ser glasset som halvtomt, representere et problem. I forsamlingen på Forandringshuset var det helt tydelig at man så glasset som halvfullt: tenk hvilke flotte initiativer som kan få plass i disse lokalene! Spørsmål knyttet til hvilke muligheter som finnes på Ellingsrudåsen torg og senter ble løftet, med hensikt om å legge grunnlaget for konkret handling.

De oppmøtte fikk diskutere sine tanker og ideer for området i grupper. Kafé, sykkelverksted, grønne uteplasser, arbeidsplasser for ungdom, arenaer for kunst og kultur var noe av det som ble lagt på bordet. Generelt var det enighet om at vi bør jobbe for mer aktivitet på torget og senteret for alle aldersgrupper.Torget skal være et trygt sted som man har lyst til å være over tid, og ikke bare et sted man går gjennom.

Alle stemmer skal høres

Når vi skal få til forandring er det avgjørende at vi har med et bredt spekter av aktører, fra skoleeleven til eiendomsutvikleren, fra lokalpolitikeren til butikkeieren. Til sammen var over 60 aktører med ulik bakgrunn og innfallsvinkel til tematikken samlet denne torsdagen, blant annet fra skoler, politiet, NAV, borettslag, Ombruket, Sporveien, politiske partier, idrettslag, fritidsklubb og mange beboere i ulike aldre. Det varmer å se at så mange ser viktigheten av å delta i prosesser som dette. Samtidig er det viktig å registrere hvilke stemmer som ikke er tilstede. Det må legges ned en innsats for å koble på flere ungdommer på Ellingsrud i prosessen fremover, slik at også den gruppa får komme med sine synspunkter.

Hva skjer videre?

Flere gode ideer ble luftet på samlingen. Disse vil tas med videre i prosessen. På alnainvolverer.no kan du legge inn dine ideer og tanker de neste ukene. Fortell også familie, venner og kolleger om det - alle innspill ønskes hjertelig velkommen.

Var du på samlingen, eller har du ideer du ønsker å spille inn? Er du kanskje generelt opptatt av å gjøre Oslo til en bedre by å bo i? Det var ingen tvil om at rommet var fylt av pådrivere. Er det noe vi trenger i Oslo (og verden) er det pådrivere som tar en aktiv rolle i samfunnsutviklingen. Bli med på laget - Meld deg inn som Pådriver!

Nytt fra Pådriv

Oslo