Pådriv kan gå globalt

Publisert
26
/
4
/
21

Årsmøte i Pådriv Hovinbyen

Den 6.mai 2021 var det årsmøte i Foreningen Pådriv. På agendaen sto blant annet presentasjon av et globalt Pådriv initiativ, valg av nye styremedlemmer, og kommunikasjon av Pådriv hos partnerne.

Gaute Hagerup fra C40 og Thomas Berman som jobber med å ta i bruk Pådriv-metoden på Mauritius innledet. Thomas presenterte ideen om en global satsning basert på erfaringene fra bruk av Pådriv modellen på Mauritius.

– I et internasjonalt perspektiv er ikke Pådriv et velegnet navn. Derfor har vi i SoCentral  jobbet frem et forslag med navnet Initiativ 17.17. Det er basert på FNs bærekraftsmål nr 17 og delmål nr 17. Det handler om å hjelpe frem samarbeid mellom offentlig, privat og frivillig sektor som bygger på utprøvde metoder, forklarte Berman fra sitt hjemmekontor på Mauritius.

Pådriv sin modell som inspirasjon for C40
I sine innlegg fremhevet de Pådriv sin relevans ute i verden, og som metode for et initiativ i C40. C40 er verdens største klimanettverk, hvor 98 Mega Cities er med.
– C40 ser at Oslo og Norden er modellsterke, og vil gjerne at kunnskapen om hvordan utvikle og ta i bruk slike modeller for samarbeid, tas i bruk av vårt nettverk. Pådriv som infrastruktur og modell er veldig relevant opp mot initiativet “Thriving cities initiative” hvor mye handler om hvordan man aktiviserer innbyggerne til å være med og bygge opp byen på en bærekraftig og klimavennlig måte.
– Det at modellen og metodikken både prøves ut i Oslo og Mauritius er viktig, da det beviser at modellen fungerer uavhengig av lokasjon, og dette initiativet er noe vi er svært interessert i å utforske videre sammen med dere, fortsatte Hagerup.

Inspirerende satsning
Presentasjonen og navnet ble svært godt mottatt av årsmøtet, flere kommenterte at det var svært inspirerende å tenke på at en satsning med sitt utspring i Oslo har potensiale til å tas i bruk globalt.
– Dette stiller vi i Oslo kommune oss fullt og helt bak, kommenterte Jan Fredrik Lockert fra Byrådsavdeling for Næring-og eierskap i Oslo kommune.

Stor aktivitet det siste året
Nesten 30 partnere var samlet digitalt, og fikk presentert status siden forrige årsmøte, med en god utvikling i økonomi, nye prosjekter og Pådrivere.
-Pådriv har rom for og vil gjerne ha med flere nye partnere, understreket Stina Låstad i nettverksledelsen.

Hun kunne vise til stor aktivitet i nettverket i 2020, til tross for pandemien har det vært gjennomført 26 ulike samlinger med over 700 deltakere totalt. Hun trakk også frem de fire fokusområdene for Pådriv i år med Boligmangfold, Byens tåleevne, Sosial infrastruktur og Sirkulær produksjon og en rekke prosjekter knyttet opp til disse områdene. Se statuspresentasjon her.

Nye styremedlemmer valgt
Årsmøtet godkjente regnskap og årsberetning fra 2021, budsjett for 2021, og valgte inn Carla Hoyer student ved NMBU og Ragnhild Lorentzen, prosjektleder i Tverga som nye styremedlemmer i foreningen for to år. i tillegg ble de som har vært styremedlemmer fra 2019, gjenvalgt for et år til. Valgkomitéen fikk fornyet tillit frem til årsmøtet 2022.

Vil inspirere frem flere Pådriv historier
Partnere og Pådrivere har gitt uttrykk for at det ikke alltid er så enkelt å sette ord på Pådriv. De siste månedene har en arbeidsgruppe med kommunikasjonsressurser fra partnerne og Pådrivere jobbet med hvordan det kan gjøres. Kjell Kvarekvål i JM gikk gjennom en ny partnerpresentasjon, med særlig de ansatte i partnervirksomhetene for øye. Han la vekt på at det finnes mange ulike Pådriv historier, og oppfordringen til partnerne og Pådriverne er å bruke hverandre og nettverksledelsen for å komme frem til den historien hver og en vil formidle.

Fredag 28.mai kl 09.30 – 11.30  kan alle partnere som ønsker det delta på en workshop der vi jobber med å hente frem den Pådriv historien din virksomhet har lyst til å fortelle. Påmelding her

Legger listen høyt i ny strategiprosess
Styreleder Aasmund Bunkholt trakk også frem at Pådriv nå inviterer til deltakelse i strategiprosess for foreningen.
– Vi skal legge listen høyt og lage gode og tydelig fremtidsbilder. Så må vi jobbe oss bakover. Hvilke skritt må vi ta for å realisere fremtidsbildene? Den reisen inviterer vi dere med på, avsluttet han årsmøtet med.

De som er er ekstra nysgjerrige kan også lese protokollen fra årsmøtet.


Nytt fra Pådriv

Oslo