Grønt lys for Sirkulær Ressursentral på Økern

Publisert
13
/
6
/
22

Illustrasjon: Futhark arkitekter og Google Maps

Sirkulær Ressursentral har nå fått grønt lys til å sette opp det som blir trolig Europas største ombrukssentral for byggevarer på Økern. Sentralen kan være i drift innen utgangen av 2022.

- Dette blir byggenæringens svar på Fretex. Etableringen av Sirkulær Ressurssentral er et viktig skritt på veien til å gjøre byggebransjen avfallsfri og helsirkulær. Godkjenningen fra Plan- og bygningsetaten gjør at vi nå kan forvente oppstart innen utgangen av 2022. Dette blir en storskala pilot fram til utgangen av 2025, som skal bidra til å gjøre brukte byggevarer like attraktive som nye, og gi umiddelbare kutt av Co2 utslipp fra byggebransjen, sier Håkon Iversen, daglig leder i Sirkulær Ressurssentral.

Skal løse byggfloker
Resirqel står bak ideen til sentralen. De fikk med seg foreningen Pådriv, som bidrar til bærekraftig byutvikling, Statsbygg og Oslo kommune. Pådriv har vært en motor i prosessen med å få på plass samarbeidspartnere, finansiering og tomteplass. Resirqel er spesialist på ombruk av byggevarer, og skal bygge opp og drive mellomlager- og videreformidlingsløsninger for brukte byggematerialer i ressurssentralen.

-Ambisjonen vår er et effektivt, trygt og kundevennlig tilbud. Vi skal understøtte en ombruksbransje i rask vekst, og ombrukssentralen vil sannsynligvis være den største av sitt slag i Europa. Vi skal etablere attraktive mellomlagrings- og videreformidlingstjenester for ombruksmaterialer. Dette er utfordring vi brenner for å løse, og som vi allerede har samlet mange dyktige, gode krefter rundt, sier Martin S. Eid, gründer og ombruksrådgiver i Resirqel.

Lagerhallen er ombruk
Passende nok er lagerhallen ombruk fra regjeringskvartalet. Der ble teltet på 4500 kvm satt opp av praktiske og sikkerhetsmessige årsaker. Direktør Anders Fylling i Statsbyggs faglige ressurssenter ser at viljen i byggenæringen til å bruke materialer om igjen, er stor, men at tilgjengeligheten har vært for liten.
- Det kan gå lang tid fra en bygning rives til materialene i det kan brukes om igjen i et nytt bygg, og frem til nå har det ikke vært sted å lagre dem i mellomtiden. Da blir materialene ofte kastet, og man kjøper nytt i stedet. Denne sentralen fjerner et betydelig hinder, og vil føre til langt mer ombruk fremover, sier han.

For Statsbygg som stor byggherre er det viktig å gå foran med tiltak som kan komme hele næringen til gode.
- En viktig forutsetning for det grønne skiftet, er å finne forretningsmulighetene i det. Vi håper ressurssentralen vil føre til nye samarbeid, kompetanseheving og at andre byer i landet kan inspireres til å finne lignende løsninger, sier Fylling.

Vil bidra til samfunnsendring
Selv om den profesjonelle bygg- og anleggssektoren er hovedmålgruppen for sentralen, så utelukker ikke det mindre aktører.

– Slik som et mindre snekkerfirma eller privatpersoner, som for eksempel vil sette opp en garasje på mer sirkulært vis. Vi må i tillegg tenke på samfunnsrollen Sirkulær Ressurssentral vil kunne få. Det vil bli et kunnskapssenter også for skoler og nabolag. Vi ønsker å skape endringer for hele samfunnet, sier Håkon Iversen.

Teltet skal ligge på en industritomt på Økern midt i Hovinbyen, Oslos største utviklingsområde. Byggemassen her er under en storstilt utvikling, og mye byggemateriale blir frigjort, det skal  sentralen bidra til at brukes i nye bygg. Noen av naboene til tomta har vært bekymret for at sentralen vil medføre mye støy.
- Driften av sentralen skal gjennomføres med fokus på å minimere støy og kun ha åpningstider i kontortid på hverdager med begrenset lastebil-trafikk, presiserer Iversen.

Kunnskapssenter for alle
Sirkulær Ressurssentral vil øke ombruket av materialer som kan brukes på nytt. Både fordi bransjen får en effektiv løsning for mellomlagring, og fordi sentralen skaper enklere tilgang til brukte produkter og materialer for alle.
– Men vel så viktig blir det som et kunnskapssenter, hvor bransjen, myndighetene, akademia og privatpersoner, kan involveres i å skape og dele kunnskap, sier Iversen.Om Sirkulær Ressurssentral AS:Sirkulær Ressurssentral AS (SRAS) er et ideelt aksjeselskap som skal tilrettelegge for økt ombruk av materialer i byggenæringen i Oslo og omegn. SRAS er eier av et 4500 kvm stort byggetelt, donert av Statsbygg. Teltet skal benyttes som ombrukslager på Økern, og er forventet å være klart til å tas i bruk i løpet av annet halvår 2022 og skal drives som en pilot fram til utgangen av 2025. Ressurssentralen vil tilby innvendig og utvendig lagring av brukte byggematerialer, med tilhørende fasiliteter for drift og administrasjon. På sikt vil SRAS tilby flere komplementerende aktiviteter til ombruk av byggematerialer, som verksted for testing og foredling, kurs, og butikk for salg av brukte byggevarer.

Sirkulær Ressurssentral AS eies av foreningen Pådriv, og utvikles av Pådriv og Resirqel, med Statsbygg, Obos, Mustad Eiendom og Oslobygg som strategiske partnere. SRAS er også en FutureBuilt innovasjonspilot.


For spørsmål ta kontakt med Håkon Iversen

Nytt fra Pådriv

Oslo